Onderhoud van FruitLent

Gewasbescherming

De keuze van de diverse gewassen en rassen in FruitLent is niet geheel toevallig tot stand gekomen. Steeds is bewust gekozen voor gewassen die weinig vatbaar zijn voor ziektes en plagen. Ook bij de rassenkeuze is bewust gekozen voor rassen die zo weinig mogelijk vatbaar zijn voor bekende ziektes en plagen.

In de fruitbomen zijn in de zomer van 2006 roofmijten van de soort Typhlodromus pyri uitgezet. Deze roofmijten zijn in staat om de schadelijke fruitspintmijten onder controle te houden.

Biologische bestrijding van bepaalde plagen wordt bevorderd door het ophangen van nestkasten voor mezen. Daarnaast is voor de biologische bestrijding van knaagdieren een nestkast voor torenvalken aangebracht. Bovendien is het nog in de planning om de perceelsrand gericht te gaan beheren met kruiden die bepaalde nuttige insecten aantrekken.

Ondanks alle genoemde voorzorgsmaatregelen kunnen ziektes en plagen desalniettemin af en toe de kop opsteken. Op dat moment wordt het gebruik van een chemisch middel niet geschuwd. Dit wil niet zeggen dat klakkeloos naar de gifspuit wordt gegrepen, doch dat aan de hand van de situatie wordt beoordeeld welk middel op de meest effectieve wijze kan worden ingezet, met zo weinig mogelijk schadelijke neveneffecten op aanwezige nuttige insecten en mijten. In FruitLent worden dus wel chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt maar niet misbruikt, en dat is dus een wezenlijk verschil……

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding vindt plaats via schoffelen, handmatig uittrekken en ook met chemische middelen.

Nachtvorstbestrijding

In FruitLent is op dit moment geen voorziening voor nachtvorstbestrijding aanwezig. Wel wordt er voor gezorgd dat de boomspiegels in het voorjaar kaal zijn, zodat de opgewarmde aarde onder de boom ’s nachts naar boven toe kan uitstralen.

Er wordt wel nagedacht over de aanleg van een systeem voor nachtvorstbestrijding. Bovenberegening, zoals dit in de professionele teelt van hardfruit wordt toegepast, is voor pruimen, abrikozen en perziken echter ongeschikt. De takken van pruimen, abrikozen en perziken breken namelijk onder het gewicht van het ijs.

We hopen vooralsnog dat de specifieke ligging van de tuin ten opzichte van de toekomstige omgeving (zie onder ligging en grondsoort van FruitLent) voldoende waarborgen biedt voor het voorkomen van misoogsten door nachtvorstschade

Vogelafweer

Bij de teelt van diverse fruitgewassen is afweer tegen vogels noodzakelijk. Voor de zoete kersen en de druiven is in FruitLent een zwart polyethyleen vogelafweernet aanwezig met als afmetingen 12,5 x 20 meter en met een maaswijdte van 20 x 20 mm. Dit net wordt door middel van een speciale constructie boven het gewas aangebracht.
Daarnaast zijn enkele kleinere tuinnetten aanwezig voor de bescherming van bijvoorbeeld de aardbeien, aalbessen en honingbessen.

Daarnaast zijn er nog twee vogelverschrikkers aanwezig van het type Hawk Eyes (part number 038, Portek Ltd.) in een rode en een gele variant.

Bestuiving

Er is in FruitLent een nestkast aanwezig voor solitaire bijen. Deze bijen kunnen niet zoals honingbijen in gevangenschap worden gekweekt, doch kunnen toch dienen als waardevolle bestuiver.

Ook wordt elk voorjaar ten behoeve van de bestuiving een kolonie met hommels aangekocht. Hommels hebben boven honingbijen het voordeel dat deze ook bij lagere temperaturen al uitvliegen. Dit is geen overbodige luxe voor sommige zeer vroeg in het seizoen bloeiende gewassen die in FruitLent aanwezig zijn.

Suikermeting

Voor het vaststellen van het suikergehalte van de aanwezige tafeldruiven en andere fruitsoorten kan een refractometer worden gebruikt. Het betreft een meter van het type FG-113, met een meetbereik van 0 tot 32%, een betrouwbaarheid van 0,2% en met automatische temperatuurcorrectie.