Extra informatiebox FruitLent

Aanbevolen literatuur

Het zou te ver strekken om via deze website complete teelthandleidingen te geven over alle vermelde gewassen. Het is ook niet ons doel om als vraagbaak voor teeltadviezen te fungeren. Daarom doen we hieronder een aantal aanbevelingen met betrekking tot goede boeken die we als naslagwerk kunnen aanbevelen.

Naast de onderstaande literatuur die speciaal door ons wordt aanbevolen, is in FruitLent nog veel meer literatuur aanwezig. Hier vindt u de uitgebreide literatuurlijst van FruitLent.

Algemene literatuur over de teelt van groenten en fruit

Het navolgende boek kan als all-round naslagwerk voor de teelt van groenten en fruit worden aanbevolen en mag om die reden bij geen enkele hobbytuinder in de boekenkast ontbreken. De twee Vlaamse auteurs hebben beiden een ruime ervaring en zijn als docent op tuinbouwscholen werkzaam.
Groente & Fruit Encyclopedie
door: Luc Dedeene / Guy de Kinder
© 2004, Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht
ISBN 90-215-3845-8
Opmerking: nadien zijn nog nieuwe herziene drukken van Groente & Fruit Encyclopedie verschenen.
De laatste druk is de achtste druk met ISBN-nummer 978-90 2156 0809.

Het navolgende boek moet worden gezien als een uitgebreid naslagwerk op het gebied van fruitteelt. Het boek is wetenschappelijk van aard en is om die reden meer geschikt voor professionele fruittelers, onderzoekers en adviseurs. Voor hobbytuinders adviseren wij dit boek alleen aan indien de hobbytuinder het beginnersstadium ruimschoots is gepasseerd en verdiepende informatie zoekt.
Grondbeginselen van de Fruiteelt
door: J. Tromp, A.D. Webster en S.J. Wertheim (red.)
© 2006, Backhuys Publishers, Leiden
ISBN 90-5782-180-X

Literatuur over druiven

Voor de teelt van druiven kan het onderstaande boek worden aanbevolen. Het boek geeft een goede en complete handheiding met betrekking tot snoei- en geleidingsmethoden, groeifactoren, eventuele ziekten en plagen, oogsten en het maken van wijn. In dit boek worden ook zeer veel moderne meeldauwresistente druivenrassen beschreven. De beschrijvingen van de wijndruifrassen zien er goed uit, doch de beschrijvingen van veel tafeldruifrassen zijn helaas inaccuraat (voor een accurate beschrijving van tafeldruifrassen raden we u aan gebruik te maken van deze website). Ondanks de geconstateerde onvolkomenheden bij de tafeldruifrassen, is dit beslist één van de beste boeken in zijn soort. Dit boek bevelen we dan ook onvoorwaardelijk aan, indien u serieus werk wilt maken van de druivenstokken in uw tuin.
Het nieuwe handboek druiven
door: Fred Lorsheijd
© 2013, Tirion Uitgevers, Utrecht
ISBN 978-90-5210-900-8
Opmerking: dit boek was bij de reguliere boekhandel te koop voor 19,95 euro, maar lijkt inmiddels uitverkocht. U moet wachten op een herdruk, of zoeken op de tweedehands markt.

Zo’n 10 jaar voor het verschijnen van het “Het nieuwe handboek druiven” schreef Fred Lorsheijd ook al een kwalitatief zeer goed boek over druiventeelt in Nederland. Dit voorafgaande boek is ook een waardevol en uitgebreid naslagwerk voor bijvoorbeeld snoei en overige teelthandelingen.
Handboek Druiven
door: Fred Lorsheijd
© 2003, Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht
ISBN 90-215-3946-2
Opmerking: dit boek wordt op dit moment helaas niet meer nieuw uitgegeven. U bent aangewezen op de tweedehands markt.

Ruim 20 jaar voor het verschijnen van het “Het nieuwe handboek druiven” schreef Fred Lorsheijd het onderstaande boek over druiventeelt in Nederland. Ook dit boek is ook een waardevol en uitgebreid naslagwerk voor bijvoorbeeld snoei en overige teelthandelingen, al zijn de rassenbeschrijvingen in dit boek inmiddels natuurlijk achterhaald.
Het complete druivenboek
door: Fred Lorsheijd
© 1992, Zomer & Keuning Boeken B.V., Ede
ISBN 90-210-0483-6
Opmerking: dit boek wordt op dit moment helaas niet meer nieuw uitgegeven. U bent aangewezen op de tweedehands markt.

Voor de teelt van druiven is in 2006 ook een nieuw aardig boekje op de markt verschenen. Het betreft een vertaling uit het Duits, waarbij Fred Lorsheijd inhoudelijke adviezen heeft gegeven. Zoals wel vaker voorkomt bij vertalingen, zijn bepaalde onderdelen nog geënt op de Duitse situatie. Desalniettemin een aardig boekje met goede illustratieve foto’s en beschrijvingen van veel nieuwe meeldauwresistente rassen.
Een miniwijngaard in uw tuin
door: Werner Fader
© 2006, Zuidnederlandse Uitgeverij B.V., Aartselaar, België
ISBN-10 90-438-1415-6

De navolgende Duitstalige brochure is geschreven door het Forschungsanstalt Geisenheim (Fachgebiet Obstbau) en het Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. De brochure is geschreven voor professionele fruittelers in Duitsland die met de teelt van moderne tafelduiven zouden willen starten. Omdat de Duitse en de Nederlandse situaties veel op elkaar lijken, is dit een prima brochure met goede bruikbare informatie, goede foto’s en goede rassenbeschrijvingen van diverse nieuwe meeldauwresistente tafeldruifrassen.
Die Tafeltraubenkultuur
door: Sabine Rasim / Marcel Trapp ( red.)
maart 2006, Forschungsanstalt Geisenheim (Fachgebiet Obstbau) / Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
ISBN: geen

Het navolgende Duitstalige boek is geen all-round naslagwerk over de teelt van druiven. Het is meer een naslagwerk over de geschiedenis en achtergronden van de moderne resistente druivenrassen. Er worden ook er diverse moderne rassen in beschreven. Het boek is geschreven door Dr. Ing. Piere Basler, wetenschappelijk medewerker van het onderzoeksinstituut in Wädenswil (Zwitserland). Het boek is alleen geschikt voor geïnteresseerden die verdieping zoeken.
Andere Rebsorten
robuste rebsorten – pilzwiderstandsfähige Rebsorten
door: Piere Basler
© 2003, Stutz Druck AG., Wädenswil, Zwitserland
ISBN 3-85928-072-4

Over de klassieke teelt van druiven onder glas werd in de tweede helft van de vorige eeuw een brochure uitgegeven door het toenmalige “Proefstation voor tuinbouw onder glas te Naaldwijk” en de “Consulentschappen voor de tuinbouw”. Deze brochure heeft natuurlijk helemaal niets te maken met de moderne vroegrijpende druivenrassen die in FruitLent gewoon buiten worden geteeld. Voor de mensen die echter nog interesse hebben in de teelt van de ouderwetse druivenrassen onder glas, is dit een goed werk.
Druiventeelt
7e druk (ongewijzigd), juli 1983
door: de heer ing. P.A. Kruyk
Proefstation voor tuinbouw onder glas te Naaldwijk en Consulentschappen voor de tuinbouw
ISBN: geen
Opmerking: voor zover wij weten wordt dit werk, of een vergelijkbaar werk, niet meer uitgegeven. Deze kan worden gedownload vanaf de volgende link: http://edepot.wur.nl/252575

Literatuur over kiwi’s (en kiwibessen)

In 2012 werd het onderstaande boek in België uitgegeven. Het is geschreven door Filip Debersaques en Omer Mekers (beiden onderzoeker aan de Hogeschool van Gent) en Chistian de Kezel (een bekende Actinidia-verzamelaar uit Oost-Vlaanderen). Het boek is indirect voortgekomen uit het het kiwibesonderzoek van de Hogeschool van Gent. Daardoor zou de kiwibes in het boek aanvankelijk op de eerste plaats staan. Het boek is echter uitgebreid met informatie over gewone kiwi’s en andere Actinidia-soorten. Het is een goed werk met fraaie foto’s, goede achtergrondinformatie, rassenbeschrijvingen en teeltinformatie. Het is zowel geschikt voor de professionele teler als de hobbyteler.
Van kiwi tot kiwibes
Telershandleiding
Eerste jaargang, eerste druk © 2012

door: Filip Debersaques, Christian de Kezel en Omer Mekers
ISBN: geen
Het boek is niet in de boekhandel te koop. Het boek is normaliter rechtstreeks te bestellen bij de auteurs door een e-mail te versturen met daarin uw adresgegevens. U ontvangt dan een e-mail retour met de betaalgegevens.

Literatuur over citrusplanten

Dit is een Duitstalig boekje over de teelt van citrusplanten. Het is geschreven door Bernhard Voß, een Duitse kweker die gespecialiseerd is in semi-winterharde citrussoorten. Het is een benopt boek met duidelijke tekst, goede afbeeldingen en beschrijving van diverse soorten en rassen (ook semi-winterharde soorten).
Zitruspflanzen
door: Bernhard Voß
© 2005, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart, Duitsland
ISBN 3-440-10174-6

Literatuur over tomaten

Voor de teelt van bijzondere tomaten en de beschrijving van diverse niet gangbare tomatenrassen is het onderstaande boek aan te bevelen. De foto’s in het boek zijn prachtig. In het boek zijn ook diverse recepten opgenomen.
Tomaten op kleur, tomaten op smaak
op avontuur in de tuin en aan tafel
door: Peter Bauwens
© 1999, De Groenboekerij, Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen
ISBN 90-215-3397-9
Opmerking: dit boek wordt op dit moment helaas niet meer nieuw uitgegeven. U bent aangewezen op de tweedehands markt.

Literatuur over meloenen

Voor de teelt van meloenen werd in februari 1984 een goed werk uitgegeven door het toenmalige “Proefstation voor tuinbouw onder glas te Naaldwijk” en de “Consulentschappen voor de tuinbouw”. Omdat de beschrijving uit gaat van de situatie anno 1983 in de professionele Nederlandse tuinbouw, is de vertaling naar een hobbymatige situatie van vandaag de dag redelijk goed te maken (mits de hobbyist uiteraard beschikt over een hobbykas).
De teelt van meloen onder glas
2e volledig herziene uitgave
door: de heer ing. K. Buitelaar et al.
1984, Proefstation voor tuinbouw onder glas te Naaldwijk en Consulentschappen voor de tuinbouw
ISBN: geen
Opmerking: voor zover wij weten wordt dit werk, of een vergelijkbaar werk, niet meer uitgegeven.
Geïnteresseerden kunnen via ons een 68 pagina’s tellende zwart-wit kopie verkrijgen tegen betaling van € 12,50 inclusief portokosten. Stuur een e-mail als u een kopie wilt ontvangen.

Literatuur over pompoenen (en pompoenachtigen)

Voor de teelt van pompoenen, courgette’s en patissons kan het onderstaande boek onvoorwaardelijk worden aangebevolen. Het boek is geschreven door een Nederlandse auteur en is dus goed afgestemd op de Nederlandse situatie. Er staan veel rassen in beschreven en de afbeeldingen zijn zeer fraai. Tevens zijn diverse recepten en andere gebruiksmogelijkheden omschreven.
Het complete pompoenen boek
door: Vicky Stork
© 2000, Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht
ISBN 90-215-8999-0
Opmerking: dit boek wordt op dit moment helaas niet meer nieuw uitgegeven. U bent aangewezen op de tweedehands markt.