Voorzieningen van FruitLent

Hobbykas en pergola

In FruitLent staat een hobbykas met als afmetingen 3,33 x 6,00 meter. Aan de voorzijde van de kas bevindt zich een met glas overdekt overstek van 3,00 meter, waardoor het totale bouwwerk 3,33 x 9,00 meter groot is. De nokhoogte is 2,95 meter. Al deze afmetingen zijn niet toevallig zo gekozen; deze afmetingen houden namelijk verband met het “Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken”, d.d. 13 juli 2002, behorende bij de Woningwet.

De kas is opgetrokken met materialen uit de professionele kassenbouw. De onderbouw van de kas bestaat uit gegalvaniseerd stalen onderdelen. Voor de gewasdraden bovenin de kas is Crapal® 4 draad gebruikt (zeer duurzaam door zink/aluminium-coating). De gevels en het dek van de kas bestaan uit aluminium roeden. Het dek is voorzien van twee stuks dubbele halve ruits luchtramen, voorzien van VentoMax® automatische raamopeners. Het met glas overdekte overstek aan de voorzijde van de kas is voorzien van een stormvast dek.

Over de waterafvoer van het dak van de kas en het overstek is ook nagedacht. Het totaal oppervlak is circa 30 m², zodat bij een forse regenbui van 10 mm in totaal 300 liter water in korte tijd moet worden afgevoerd. Het water dat op het dak valt wordt aan de achterzijde van de kas afgevoerd en komt dan eerst in een regenton met een opslagcapaciteit van circa 165 liter. Deze regenton heeft een overloop welke via 80 mm PVC-buizen in een speciaal daarvoor aangelegde ondergrondse grindkoffer loopt voor ondergrondse regenwaterinfiltratie.
Lees hier meer over de grindkoffer.

In het verlengde van de hobbykas is een uit gegalvaniseerd staal opgetrokken pergola (circa 3,40 x 12,80 m) gebouwd, waarmee de hobbykas wordt verbonden met de verderop aanwezige veranda (circa 3,40 x 8,70 m). Deze pergola is op de bovenzijde begroeid met kiwi’s. Voor de gewasdraden waar de kiwi’s op rusten is Crapal® 4 draad gebruikt (zeer duurzaam door zink/aluminium-coating). Onder de pergola is sfeerverlichting aangebracht. De pergola vormt een vloeiende overgang tussen het siertuingedeelte en het fruittuingedeelte.

Vierkante meter tuin

Het principe van een vierkante meter tuin is simpel en komt van origine uit Engeland. Daar wordt het een “square yard garden” genoemd (een yard is ongeveer 0,9 meter).

Bij een square yard garden wordt een stukje grond voorzien van een bak van 0,9 x 0,9 meter en circa 20 cm hoog, welke bak is gevuld met goede kweekgrond en waarbij de bak met latjes wordt verdeeld in vakjes van 30 cm. Een square yard garden van 0,9 x 0,9 meter heeft dus 3 x 3 vakjes van 30 x 30 cm. In elk vakje kan een andere groente, kruid of bloem worden gekweekt.

In Nederland worden nu door diverse leveranciers kant en klare vierkante meter tuinen aangeboden. Deze hebben meestal houten zijkanten en een formaat van 1,20 x 1,20 meter, waarbij de tuinen zijn verdeeld in 4 x 4  vakjes van 30 x 30 cm. Er zijn echter meer variaties denkbaar.

Een variant passen we in FruitLent toe, waarbij de afmeting van de bakken 1,20 x 0,60 meter bedraagt en de bakken zijn verdeeld in 4 x 2 vakjes van 30 x 30 cm. De zijkant van de bakken is opgetrokken uit betonnen grindtegels van 40 x 60 cm welke 25 cm zijn ingegraven, waarna de zijkanten van de bakken nog zo’n 15 cm boven het maaiveld uitsteken. De zijkanten van de bakken zijn bekleed met antibewortelingsdoek. De bodem van de bakken staat echter gewoon in contact met de (uitgegraven) ondergrond. De bakken zijn gevuld met een mengsel van de uitgegraven ondergrond en kwalitatief goede potgrond.

Maar wat is nu het voordeel van zo’n vierkante meter tuin ?

  • Doordat het kweekoppervlak per soort gering is, doet het bekende probleem van mening moestuinier dat er in korte tijd een veel te grote hoeveelheid groenten oogstrijp is, zich minder snel voor;
  • Vruchtwisseling is toe te passen door de inhoud van de vakken elk jaar te variëren. Mocht de bodem toch uitgeput raken of besmek raken met ziektes, dan is de kweekgrond in de bak eenvoudig te vervangen;
  • Er wordt niet meer gezaaid dan nodig. Het zaadverbruik is dus erg gering;
  • Doordat de vierkante meter tuin van alle kanten goed bereikbaar is (maximaal 60 cm rijkweidte), hoeft er niet op de grond te worden gelopen, waardoor deze niet vast wordt gelopen. De gedachte daarachter is dat we vanaf een pad gemakkelijk zo’n 60 cm diep in de tuin kunnen reiken;
  • Onderhoud (zoals onkruid verwijderen) is eenvoudig, doordat dit steeds van buitenaf kan plaatsvinden;
  • Door de kleine oppervlakte ook toe te passen in kleine stadstuinen, schooltuintjes en op (dak)terrassen. Voor kinderen is het een ideale manier om kennis te maken met (moes)tuinieren.

Wij hebben in FruitLent niet het probleem van weinig beschikbare ruimte. Desalniettemin moestuinieren we dus toch via twee vierkante meter tuinen van 1,20 x 0,60 meter, omdat het principe ons erg aanspreekt.

Telen op een nog kleiner oppervlak kan ook: voor op de vensterbank hebben we nog een kiemset voor het telen van tuinkers, rucolakers, alfafa, etc.

Watergeefsysteem

In de tijd van de voorbereidingen van het terrein werd tevens een professionele waterbron geboord met behulp van een vrachtwagen met Stork boorinstallatie. Gekozen werd voor een 110 mm bron, zodat er altijd voldoende capaciteit aanwezig is. We hadden geluk, want reeds op 10 meter diepte hebben we hier een voortreffelijke waterkwaliteit, nagenoeg zonder ijzer !

De bron is voorzien van een DAB pomp (type JET 132M) met een capaciteit van 4,8 m³ per uur. Op de pomp is een 60 liter Varem drukvat (type Maxivarem US061361) aangesloten die er samen met een schakelunit voor zorgt dat het systeem automatisch aanslaat op het moment dat de druk in het systeem beneden de 2,5 Bar komt en weer afslaat zodra de druk boven de 4,0 Bar komt.

Vanaf de pomp loopt een 32 mm tyleenslang naar een verdeelstuk, waar in verband met het bedieningsgemak, een goed bereikbare plaats voor is uitgekozen. Dit verdeelstuk is voorzien van 7 handbediende kranen, bestaande uit 1 afsluitkraan en in totaal 6 kranen om de 6 verschillende watergroepen afzonderlijk mee aan te kunnen sturen:
– borders
– hobbykas
– pergola’s
– fruittuin
– sanitair
– vaste kranen
Op deze 6 watergroepen zijn vanaf het verdeelstuk ondergrondse 25 mm tyleenslangen aangelegd (de meesten op circa 60 cm diepte) die via de ondergrond naar verschillende delen van de tuin leiden. Op deze wijze zijn de 6 groepen apart van water te voorzien. Het systeem heeft echter ook voldoende capaciteit om alle groepen tegelijktijdig in gebruik te hebben.
Eén van de groepen is bedoeld voor een uitgebreid stelsel van vaste kranen en afsluitventielen, die op 15 verschillende plaatsen door de gehele tuin zijn gerealiseerd. Hierdoor is op al deze 15 plaatsen (10 kranen en 5 afsluitventielen) continu eigen water voorhanden. Het is eenvoudig mogelijk om op het bijbehorende ondergrondse leidingnetwerk in de toekomst nog extra vaste kranen of afsluitventielen aan te sluiten.

De bewatering van de gewassen zelf vindt plaats door middel van druppelbevloeiing met Netafim ® drukgeregelde druppelaars in 16 mm tyleenslangen. Er zijn druppelaars met een capaciteit van 1, 2 en 4 liter per uur in gebruik.

Elektra en verlichting

Samen met de ondergrondse waterleidingen werden ook enkele grondkabels voor elektra gelegd. Op enkele plaatsen in het siertuingedeelte, onder de pergola en onder de veranda is sfeerverlichting aangelegd. Tevens zijn op enkele plaatsen buitenstopcontacten aanwezig.

Ook de hobbykas is voorzien van verlichting en stopcontacten, waarmee het mogelijk is geworden om in het vroege voorjaar in een gedeelte van de hobbykas elektrische bodemverwarming te gebruiken voor het zaaien en opkweken van eigen plantmateriaal van de vruchtgroenten.

Met één schakelaar, die binnen is gemonteerd, is het mogelijk om alle elektra in het tuingedeelte uit te schakelen.

Afrastering

FruitLent is geheel afgerasterd met een verzinkt en gepoedercoat dubbelstaafhekwerk in RAL 9005. In het hekwerk is één dubbele autmatische poort aanwezig (2 x 4 m), één extra dubbele poort (2 x 2 m) en twee enkele looppoorten (1 m).