Onze collectie vruchtgroenten

Op deze pagina vindt u de diverse vruchtdragende groentegewassen die in FruitLent worden geteeld. Maar wat zijn “vruchtgroenten” eigenlijk en wat onderscheidt hen van het fruit ?

Over de definitie voor “fruit” lopen de meningen uiteen. Zuiver botanisch gezien bestaat het begrip niet eens. Plantkundigen spreken van “vruchten” en bedoelen daarmee de naar vorm en bouw nogal uiteenlopende organen die een plant ontwikkelt om haar zaden een beter overlevings-, verspreidings- en ontkiemingskans te geven. In die zin zijn bijvoorbeeld ook tomaten, paprika’s, aubergines en komkommers dus vruchten. Tot het fruit rekenen we ze echter niet.

Het begrip “fruit” is dus meer iets uit het dagelijkse spraakgebruik om bepaalde eetbare vruchten te onderscheiden van andere, die als groente worden gebruikt en die daarom ook wel worden aangeduid als “vruchtgroenten”. En zelfs dát onderscheid is niet altijd helder; vruchten die we in onze cultuur eten als groente worden elders misschien als fruit toegepast, en omgekeerd.

Ten aanzien van deze website hanteren we voor “fruit” de navolgende definitie:
eetbare vruchten die groeien aan overjarige houtachtige gewassen

Wij pretenderen overigens niet dat voorgaande definitie de enige juiste is. Onze definitie houdt in dat alle vruchten die aan kruidachtige planten groeien, ongeacht of deze planten overjarig zijn of niet, op deze website worden gerekend tot de “vruchtgroenten”. Om die reden vindt u de aardbeien en de meloenen, die beiden qua gebruiksmogelijkheden weer meer overeenkomen met fruitgewassen, derhalve in dit gedeelte van de website.