Uitgebreide literatuurlijst van FruitLent

FruitLent beschikt over een behoorlijke hoeveelheid literatuur op het gebied van groenten, fruit, overige planten, tuinieren, land- en tuinbouw, plantenziektenkunde, de geschiedenis van Lent en al hetgeen met het voorgaande verband houdt.

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de aanwezige literatuur. De opsomming is gesorteerd op jaartal, waarbij voor het overige zo veel mogelijk is getracht om de wetenschappelijke wijze van literatuurvermelding te volgen.

De hier opgenomen lijst is niet bedoeld als aanbevolen literatuur voor andere hobbytuinders. Een gedeelte van de hier opgenomen literatuur gaat daarvoor te diep op de materie in en/of is te specialistisch.

Voor het inhoudelijke gedeelte van deze website is mede gebruik gemaakt van een gedeelte van de hieronder opgenomen literatuur.

1933:

Rietsema, I., red. Beschrijvende rassenlijst voor fruit 1933. Breda: Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst (N.A.K.), 1933, 36 pp.

1934:

Rietsema, I., red. Tweede beschrijvende rassenlijst voor fruit 1934. Breda: Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst (N.A.K.), 1934, 72 pp.

1935:

Rietsema, I., red. Derde beschrijvende rassenlijst voor fruit 1936-1937. Breda: Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst (N.A.K.), 1938, 72 pp.

1938:

Rietsema, I., red. Vierde beschrijvende rassenlijst voor fruit 1938-1939. Breda: Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst (N.A.K.), 1938, 86 pp.

1943:

Rietsema, I., red. Vijfde beschrijvende rassenlijst voor fruit 1943. Wageningen: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (i.o.), 1943, 64 pp.

Slits, H.J.A. De teelt van tabak. ‘s-Gravenhage: Algemene Landsdrukkerij, 1943, 16 pp.

1947:

Rietsema, I. et al., red. Zesde beschrijvende rassenlijst voor fruit 1948. ‘s-Gravenhage: Commissie voor de rassenlijst voor fruit, 1947, 148 pp.

1948:

Sprenger, A.M., red. Het Leerboek der fruitteelt. Eerste deel. Zwolle: N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1948, 1-676 pp.

Sprenger, A.M., red. Het Leerboek der fruitteelt. Tweede deel. Zwolle: N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1948, 677-1119 pp.

1953:

Anonymus. Eet Neerlands fruit, dag in dag uit!. 1928-1953 Appel peer druif perzik pruim uit de Nederlandse tuin. z.p.: Bond van Kleinhandelaren in Aardappelen, Groenten en Fruit in Nederland, 1953, 16 pp.

Rietsema, I. et al., red. 7e Beschrijvende rassenlijst voor fruit 1954. Wageningen: Commissie voor de rassenlijst voor fruit, 1953, 159 pp.

1954:

Buxtorf, A. en M. Spindler, red. 15 Years of Geigy Pest Control. Basel: J.R. Geigy S.A., 1954, 149 pp.

1955:

Meijer, P. Paddestoelen. De voornaamste eetbare en de gevaarlijkste giftige soorten. 2e druk met 30 foto’s en tekeningen. Amsterdam/Antwerpen: N.V. Uitgeversmaatschappij Kosmos, 1955, 60 pp.

1957:

Banga, O. et al., red. 8e Beschrijvende rassenlijst voor fruitgewassen 1957. Wageningen: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 1957?, 137 pp.

Minderhoud, A.P. et al. Tussen ras en gewas. Een serie artikelen opgesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de N.A.K.. Plaats onbekend: Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor landbouwzaden en aardappelpootgoed (N.A.K.)., 1957?, 232 + 19 pp.

1958:

Banga, O. et al., red. 9e Beschrijvende rassenlijst voor fruitgewassen 1958. Wageningen: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 1958?, 128 pp.

Dorst, J.C. et al., red. Aardappelrassen 33e Beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen 1958. Wageningen: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 1958, 64 pp.

Gouda Quint, S. Hollands glorie. Omvattende 56 gekleurde afbeeldingen met omschrijving van de belangrijkste Nederlandse appel- peren en pruimenrassen. Arnhem: D. Brouwer en Zoon uitgevers in het huis “De Crabbe”, 1958, 56 pp.

Leopold, Fr.M. et al., red. Landbouwgids 1958. Utrecht: Stichting Landbouwgids, 1958, 672 pp.

1960:

Banga, O. et al., red. 10e Beschrijvende rassenlijst voor fruitgewassen 1960. Wageningen: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 1960?, 128 pp.

1961:

Burg, J.P.L.L.A., en A.P.C. Boogers, red. Tuinbouwgids 1961. Den Haag: Directie Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw en Visserij, 1961, 700 pp.

1962:

Boogers, A.P.C., red. Tuinbouwgids 1962. Den Haag: Directie Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw en Visserij, 1962, 728 pp.

Koopmans, W. et al., red. 11e Rassenlijst voor fruitgewassen 1962. Wageningen: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 1962, 146 pp.

1963:

Boogers, A.P.C., red. Tuinbouwgids 1963. Den Haag: Directie Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw en Visserij, 1963, 767 pp.

Zweep, W. van der. Onkruidbestrijdingsmiddelen. Stencils behorende bij een cursus over chemische onkruidbestrijding. Niet voor publicatie bestemd. Wageningen: Landbouwhogeschool Wageningen, februari-juni 1963, 191 pp.

1965:

Banga, O. et al., red. 12e Rassenlijst voor fruitgewassen 1965. Wageningen: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 1965, 121 pp.

Noë, P. et al., red. Landbouwgids 1965. Utrecht: Stichting Landbouwgids, 1965, 612 pp.

1966:

Noë, P. et al., red. Landbouwgids 1966. Utrecht: Stichting Landbouwgids, 1966, 624 pp.

1967:

Banga, O. et al., red. 13e Rassenlijst voor fruit 1967. Wageningen: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 1967, 111 pp.

Noë, P. et al., red. Landbouwgids 1967. Utrecht: Stichting Landbouwgids, 1967, 487 pp.

1969:

Dorsman, C. et al., red. 14e Rassenlijst voor fruitgewassen 1969. Wageningen: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 1969?, 102 pp.

Noë, P. et al., red. Landbouwgids 1969. Utrecht: Stichting Land- en Tuinbouwgidsen, 1969, 488 pp.

1970:

Noë, P. et al., red. Landbouwgids 1970. Utrecht: Stichting Land- en Tuinbouwbouwgidsen, 1970, 512 pp.

1971:

Anonymus. Toegelaten bestrijdingsmiddelen. ‘s-Gravenhage: Ministerie van Landbouw en Visserij en Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, juni 1971, 127 pp.

Noë, P. et al., red. Landbouwgids 1971. Utrecht: Stichting Land- en Tuinbouwbouwgidsen, 1971, 512 pp.

1976:

Herwig, Rob. 350 Kamerplanten en hun toepassing in het interieur. Derde druk. Wageningen: Zomer en Keuning Boeken B.V., 1975/1976, 192 pp.

Oudshoorn, Wim. Praktisch tuinieren in kleur. Tuinwerkzaamheden in de siertuin, de moestuin en de fruittuin in woord en beeld. Wageningen: Zomer & Keuning Boeken B.V., 1976, 144 pp.

1977:

Oudshoorn, Wim. Groenten, fruit en kruiden in kleur. De teelt van 165 gewassen in moestuin, kruidentuin, fruittuin en kas. Wageningen: Zomer & Keuning Boeken B.V., 1977, 144 pp.

Thurzová, L’udmila et al. Heilpflanzen. Praag, Artia, 1979. Vert. en bew. L.A. Tjon Sie Fat. Elseviers gids van geneeskrachtige kruiden. Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1977, 268 pp.

Zech, J. Obst aus eigenem Garten. Stuttgart: Franckh’sche Verlaghandlung W. Keller & Co, 1976. Vert. M.J. Noordhoek. Fruit uit eigen tuin. Zutphen: B.V. W.J. Thieme & Cie, 1977, 79 pp.

1978:

Bos, Joh. Elseviers vruchtbomengids. Praktische informatie over het houden van vruchtbomen en kleinfruit in de tuin. Amsterdam/Brussel: B.V. Uitgeversmaatschappij Agon Elsevier, 1978, 176 pp.

Hage, Jaap, en Damy Hage-de Stigter. Bodembedekkers? Keus genoeg!. Alphen aan de Rijn: A.W. Sijthof´s Uitgeversmaatschappij B.V., 1978, 124 pp.

Humphries, Christopher. Spotter’s Guide to Wild Flowers. Londen: Usborne Publishing London, 1978. Vert en bew. Conny Sykora. Wilde Bloemen. Den Haag: Zuidgroep B.V., 1978?, 80 pp.

Muller-Idzerda, A.C. De bloeiende wintertuin. Geur, kleur en fleur tussen herfst en lente. Blaricum: Uitgeverij Bigot & Van Rossum B.V., 1978, 111 pp.

1979:

Hage, Jaap. Shell-journaal van Nederlandse bomen. Rotterdam: Shell Nederland B.V., 1979, 127 pp.

Rayner, Ronald. Mushrooms & Toadstools. Londen: The Hamlyn Publishing Group Limited, 1979. Vert. en bew. J.P.H.M. Adema. Paddestoelen. Gids voor het herkennen van meer dan 220 soorten. Amsterdam: B.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier Focus, 1979, 128 pp.

1980:

Bakker, J.J. et al., red. 16e Rassenlijst voor Fruitgewassen 1980. Wageningen: Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO), 1980?, 154 pp.

Bambach, Gerhard et al., red. Der Garten. Niedernhausen: Falken-Verlag E. Sicker KG, 1979. Vert. en bew. Wim Oudshoorn. Handboek Tuinieren. Ede: Zomer & Keuning Boeken B.V., 1980, 854 pp.

Dijk, Alfred van,. De andere landbouw. Alternatieve landbouwmethoden en hun achtergronden. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1980, 120 pp.

1982:

Anonymus. Bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in de bloementeelt. Deel 2: potplanten, inclusief perkplanten. Wageningen, Consulentschap in Algemene Dienst voor Planteziekten- en Onkruidbestrijding in de Tuinbouw, 1982, 96 pp.

Wegman, Frans W. et al. Zelf Groente kweken. Leiden: Lekturama B.V., 1982, 128 pp.

1983:

Anonymus. Bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in de bloementeelt. Deel 1: Snijbloemen. Wageningen, Consulentschap in Algemene Dienst voor Planteziekten- en Onkruidbestrijding in de Tuinbouw, 1983, 108 pp.

Blommers, J. et al. De teelt van houtig kleinfruit. Tweede druk (geheel herzien) december 1983. Wilhelminadorp: Consulentschap in Algemene Dienst voor de Fruitteelt in de Vollegrond en Proefstation voor de Fruitteelt, 1976/1983, 78 pp.

Idema, Liesbeth. Verdwenen appel- en perenrassen. Wageningen: Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen (RIVRO), 1983, 99 pp.

Kruyk, P.A. Druiventeelt. 7e Druk (ongewijzigd). Naaldwijk: Proefstation voor tuinbouw onder glas te Naaldwijk en Consulentschappen voor de Tuinbouw, juli 1983, 22 pp.

Meijden, R. van der, et al. Heukels / Van der Meijden Flora van Nederland. Groningen: Wolters-Noordhoff B.V., 1983, 582 pp.

Sale, P.R. Kiwifruit culture. Wellington: Government Printing Office, 1983, 95 pp.

1984:

Bakker, J.J. et al., red. 17e Rassenlijst voor Fruitgewassen 1985. Wageningen: Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO), 1984, 200 pp.

Buitelaar, K. et al. De teelt van meloen onder glas. 2e volledig herziene uitgave. Naaldwijk: Proefstation voor tuinbouw onder glas te Naaldwijk en Consulentschappen voor de Tuinbouw, februari 1984, 67 pp.

Laux, Hans E. Wildbeeren und Wildfrüchte. Stuttgart: Franckh’sche Verlaghandlung W. Keller & Co, 1982. Vert. en bew. C.E. Roberts. Wilde bessen en vruchten. Zutphen: B.V. W.J. Thieme & Cie, 1984, 191 pp.

Mandersloot, H.J. et al., red. Bespuitingen grootfruit. Ziektenbestrijding – Onkruidbestrijding – Vruchtdunning – Groeiregulatie. Adviezen voor 1984. Wageningen: Consulentschap in Algemene Dienst voor Gewasbescherming, 10 februari 1984, 37 pp.

Meeuse, Bastiaan, en Sean Morris. The sex life of flowers. Londen: Faber and Faber Limited, 1984. Vert. Conny Sykora. De voortplanting van bloemen. Utrecht/Antwerpen: Het Sprectrum B.V., 1984, 152 pp.

1985:

Anonymus. Bewaring van groente en fruit. Wageningen: Sprenger Instituut, 1985, 17 pp.

Anonymus. Gewasbescherming in de Bloementeelt. Deel 1: Snijbloemen. 4e druk. Wageningen: Consulentschap voor de Gewasbescherming, 1985, 128 pp.

Bijl, B.M. en A. de Leeuw. De structuur van de teelt van steenfruit in de midden-betuwe. Tiel: Consulentschap voor de Tuinbouw en de Akkerbouw, mei 1985, 29 pp.

Bos, L. et al. Lijst van gewasbeschermingskundige termen. Wageningen: Commissie voor de Terminologie van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging, 1985, 64 pp.

Rijn, J.F.A.T. van, red. Gewasbeschermingsgids 1985. Handboek voor de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden en de toepassing van groeiregulatoren in de akkerbouw, veehouderij, tuinbouw en het openbaar groen. Wageningen: Consulentschap in Algemene Dienst voor Gewasbescherming en Plantenziektenkundige Dienst, 1985, 552 pp.

1986:

Anonymus. Gewasbeschermingsgids groenteteelt – vollegrond – onder glas. Bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden 1986. Wageningen: Consulentschap voor de Gewasbescherming, 1986, 104 pp.

Buishand, Tjerk, en Harm P. Houwing en Kees Jansen. Groenten uit alle windstreken. Een geïllustreerde gids, met beschrijvingen en aanwijzingen voor het gebruik van ruim 400 soorten en rassen. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum B.V., 1986, 180 pp.

Bodingius, P. et al. Gewasbescherming en groeiregulatie in het grootfruit. Adviezen voor 1986. Wageningen: Consulentschap in Algemene Dienst voor Gewasbescherming, 21 februari 1986, 36 pp.

Dijkstra, J., red. De teelt van aardbeien in de vollegrond. Derde herziene druk mei 1986. Wilhelminadorp: Consulentschap in Algemene Dienst voor de Fruitteelt in de Vollegrond en Proefstation voor de Fruitteelt, 1973/1977/1986, 80 pp.

Jansen, Herman, Lent. Bemmel: Betuwse Boekerij, 1986, 96 pp.

Philips, Roger, en Martyn Rix en Jacqui Hurst. Weeds. Londen: Elm Tree Books, 1986. Vert. en bew. Suzette Stumpel-Rienks. Wilde veldplanten. Utrecht: Het Spectrum B.V., 1986, 160 pp.

Philips, Roger, en Martyn Rix en Jacqui Hurst. Woodland Wild Flowers. Londen: Elm Tree Books, 1986. Vert. en bew. Suzette Stumpel-Rienks. Wilde bosplanten. Utrecht: Het Spectrum B.V., 1986, 160 pp.

1987:

Alofs, W.J. et al. Gewasbescherming in het kleinfruit. Adviezen voor 1986. Wageningen: Consulentschap in Algemene Dienst voor Gewasbescherming, 14 maart 1986, 13 pp.

Alofs, W.J. et al. Ziekten en plagen glasgroenten in beeld. Wageningen: Consulentschap in Algemene Dienst voor Gewasbescherming, 1987, 59 pp.

Anonymus. Bijzondere Groenten en Vruchten uit binnen- en buitenland. 5e druk. Den Haag: Stichting Propaganda Groenten en Fruit, 1987, 81 pp.

Bal, J.A., en J.C. van Lenteren. Geïntegreerde bestrijding van plagen. Verkenning van de mogelijkheden en knelpunten op weg naar de invoering van geïntegreerde bestrijding in Nederland. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, februari 1987, 40 pp.

Cools, M.H. et al. Teelt van aubergine. Volledig herziene uitgave. Naaldwijk: Proefstation voor tuinbouw onder glas te Naaldwijk en Consulentschappen voor de Tuinbouw, september 1987, 62 pp.

Marcelis, R.A.L. Onkruidbestrijdingsmiddelen en hun risiko’s. Utrecht: Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), 1987, 169 pp.

Pijpers, Dick, en Jac. G. Constant en Kees Jansen. Fruit uit alle windstreken. Een kleurrijke, smaakvolle gids met aanwijzingen voor het gebruik van ruim 400 soorten en rassen. Tweede druk 1988. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum B.V., 1985/1988, 179 pp.

Rijn, J.F.A.T. van, red. Gewasbeschermingsgids 1987. Handboek voor de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden en de toepassing van groeiregulatoren in de akkerbouw, veehouderij, tuinbouw en het openbaar groen. Wageningen: Consulentschap in Algemene Dienst voor Gewasbescherming en Plantenziektenkundige Dienst, 1987, 575 pp.

1988:

Alofs, W.J. et al. Gewasbescherming in het kleinfruit. Adviezen voor 1988. Wageningen: Consulentschap in Algemene Dienst voor Gewasbescherming, 18 maart 1988, 18 pp.

Frankenhuizen, A. van,. Schadelijke en nuttige insecten en mijten in fruitgewassen. ‘s-Gravenhage: Nederlandse Fruittelers Organisatie, 1988, 285 pp.

Hoogstrate, J.C. et al. Ziekten en plagen Snijbloemen en potplanten in beeld. Wageningen: Consulentschap in Algemene Dienst voor Gewasbescherming, 1988, 59 pp.

1989:

Bechtel, H. Bunte Welt der Zimmerpflanzen. Stuttgart: Franckh’sche Verlaghandlung W. Keller & Co, 1980. Vert. J. Mart. Duiven. Kamerplanten. Zutphen: B.V. W.J. Thieme & Cie, 1969/1989, 71 pp.

Cunningham, Gary et al., red. International symposium on biological control implementations. Proceedings and Abstracts. McAllen: North American plant protection organisation, 1989, 208 pp.

Derckx, J.M.H. et al. Gewasbescherming groenteteelt vollegrond glas. Adviezen 1989. Wageningen: Consulentschap in Algemene Dienst voor Gewasbescherming, 10 maart 1989, 78 pp.

Hofman, Ada. Vijvers. Meer plezier met een gezonde en heldere vijver. Ede/Antwerpen: Zomer & Keuning Boeken B.V., 1989, 120 pp.

Pfletschinger, H. Bunte welt der insecten. Stuttgart: Franckh’sche Verlaghandlung W. Keller & Co, 1969. Vert. en bew. J. Mart. Duiven. Insecten. Zutphen: B.V. W.J. Thieme & Cie, 1970/1989, 71 pp.

Philips, Roger, en Martyn Rix. Shrubs. Londen: Pan Macmillan, 1989. Vert. Conny Sykora et al. Bloeiende Heesters. Utrecht: Het Spectrum B.V., 1989, 288 pp.

Rijn, J.F.A.T. van, red. Gewasbeschermingsgids 1989. Handboek voor de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden en de toepassing van groeiregulatoren in de akkerbouw, veehouderij, tuinbouw en het openbaar groen. Wageningen: Consulentschap in Algemene Dienst voor Gewasbescherming en Plantenziektenkundige Dienst, 1989, 589 pp.

Zech, J. Bäume und Sträucher. Stuttgart: Franckh’sche Verlaghandlung W. Keller & Co, 1977. Vrij vert. J. Mart. Duiven. Bomen en Struiken. Zutphen: B.V. W.J. Thieme & Cie, 1978/1989, 71 pp.

1990:

Alofs, W.J. et al. Adviezen gewasbescherming groenteteelt vollegrond en glas. Adviezen 1990. Z.p.: Informatie en Kennis Centrum (IKC), Afdeling Milieu, Kwaliteit en Techniek (MKT), sectie Gewasbescherming, 2 maart 1990, 89 pp.

Alofs, W.J. et al. Gewasbescherming in het kleinfruit. Adviezen voor 1990. Den Haag: Nederlandse Fruitelers Organisatie (NFO), 23 maart 1990, 19 pp.

Dijke, J.F. van, et al. Gewasbescherming en groeiregulatie in het grootfruit. Adviezen voor 1990. Den Haag: Nederlandse Fruitelers Organisatie (NFO), 23 februari 1990, 38 pp.

Dijkstra, J., red.. De teelt van aardbeien onder glas. Derde herziene druk juli 1990. Wilhelminadorp: Informatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw, Afdeling Fruitteelt en Proefstation voor de Fruitteelt, 1990, 84 pp.

Hofman, Ada. Het vijverboek. Praktisch handboek voor aanleg en onderhoud, planten en dierenleven. Zevende druk. Ede/Antwerpen: Zomer & Keuning Boeken B.V., 1983/1990, 168 pp.

Papworth, David. Originele titel onbekend. London: Salamander Books Ltd, 1984. Vert en bew. Piet Landsman. Tuinvijvers. Aanleg, inrichting, onderhoud. Weert: Uitgeverij M & P bv, 1990, 117 pp.

Simonse, M.P., en H.C. Jasperse. Plaagdieren en hun natuurlijke vijanden. Naaldwijk: DLV Naaldwijk, juli 1990, 40 pp.

Warrington, I.J., en G.C. Weston, red.. Kiwifruit: science and management. Wellington: New Zealand Society for Horticultural Science inc., 1990, 576 pp.

1991:

Bakker, J.J. et al., red. 18e Rassenlijst voor Fruitgewassen 1992. Wageningen: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductieonderzoek (CPRO-DLO): 1991, 288 pp.

Derckx, J.M.H. et al. Adviezen gewasbescherming groenteteelt vollegrond en glas. De Meern: Dienst Landbouwvoorlichting (DLV), 12 april 1991, 89 pp.

Dijkstra, J., red.. De teelt van blauwe bessen, cranberries en vossebessen. Wilhelminadorp: Informatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw, Afdeling Fruitteelt en Proefstation voor de Fruitteelt, 1991, 72 pp.

Geel, W.C.A. van, red. Gewasbeschermingsgids 1991. Handboek voor de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden en de toepassing van groeiregulatoren in de akkerbouw, veehouderij, tuinbouw en het openbaar groen. Wageningen: Informatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw (IKC-AT), 1991, 606 pp.

Parlevliet, J.E. et al., red. 66e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1991. Bennekom: Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie, 1991, 336 pp.

Pel, Henk, red. originele titel: Wassergärten: richtig anlegen, bepflanzen, pflegen. München: BLV Verlagsgesellschaft mbH. Vert. en bew. C.E. Roberts. Vijvers en waterplanten. aanleg, beplanting en verzorging. Ede/Antwerpen: Zomer & Keuning Boeken B.V., 1990/1991, 128 pp.

1992:

Aalbersberg, IJ.W., en J.H. Stolk, red. 36e Beschrijvende rassenlijst voor Groentegewassen voor de Teelt onder Glas 1992. Wageningen: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductieonderzoek (CPRO-DLO), 1992, 166 pp.

Joosten, M.F.A. en W. Luesink. Cultuurpruimen. Een cultuurplanten-taxonomische literatuurstudie. Niet gepubliceerd. Studieopdracht van de Vakgroep Plantentaxonomie van de Landbouwuniversiteit Wageningen, 1992, 88 pp.

Joosten, M.F.A. Selectie in aardbei. Identificatie van geschikte ouders, en optimalisatie van deze identificatie. Niet gepubliceerd. Afstudeerwerkstuk in opdracht van de Vakgroep Plantenveredeling van de Landbouwuniversiteit Wageningen, november 1992, 84 pp.

Lorsheijd, Fred. Het complete druivenboek. Ede/Antwerpen: Zomer & Keuning Boeken B.V., 1992, 129 pp.

1993:

Alofs, Wim, en Gerard van Santen. Herkennen van ziekten en plagen in aardbeien. Ede: IKC Akker- en Tuinbouw, Kerngroep MJP-G, 1993, 56 pp.

Rose, Henry. originele titel onbekend. Parijs: Editions des Deux Coqs d’Or. Vert. en bew. B. Hubert. Kamerplanten. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., 1993, 159 pp.

1994:

Cuypers, M. et al. Adviezen gewasbescherming glasgroenten. De Meern: De Landbouwvoorlichting (DLV), 21 januari 1994, 72 pp.

Ulrich, Gerd. Tafeltrauben für den Hausgarten. Stuttgart (Hohenheim): Eugen Ulmer GmbH & Co., 1994, 125 pp.

Zaag, D.E. van der, et al., red. Aardappel Ziektenboek. Ziekten plagen en gebreken. Den Haag: Aardappelwereld B.V., 1994, 180 pp.

1996:

Goddrie, P.D. Rassenwijzer Groot Fruit. 25 jaar onderzoek in het kort 1970-1995. Wilhelminadorp: Proefstation voor de Fruitteelt, 1996, 147 pp.

Vanderplank, John. Passion Flowers. London: Cassell Publishers Limited, 1991/1996. Vert. Cor Laurens. Passiebloemen. Wolphaartsdijk: Nationale Collectie Passiflora, 1996, 224 pp.

1998:

Ambrosi, H. et al. Farbatlas Rebsorten. 300 Sorten und ihre Weine. 2. verbesserte und ergänzte Auflage. Stuttgart (Hohenheim): Eugen Ulmer GmbH & Co., 1994/1998, 320 pp.

Bauwens, Peter et al. Bijzondere groenten. Telen en experimenteren in eigen tuin en keuken. Leuven: Monique Swinnen (directeur K.V.L.V.), 1998, 160 pp.

Groot, Arie. Een eeuw strijd om het bestaan in de fruitteelt. 100 jaar NPV – NFO 1898 – 1998. ‘s-Gravenhage: Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), 1998, 172 pp.

1999:

Bakker, J.J. et al., red. 19e Rassenlijst voor Fruitgewassen 1999. Deel Grootfruit. Wageningen: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductieonderzoek (CPRO-DLO), 1999, 238 pp.

Bakker, J.J. et. al., red. 19e Rassenlijst voor Fruitgewassen 1999. Deel Kleinfruit. Wageningen: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductieonderzoek (CPRO), 1999, 110 pp.

Bauwens, Peter. Tomaten op kleur, tomaten op smaak. Op avontuur in de tuin en aan tafel. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., 1999, 95 pp.

Meredith, Michael D. I Love it. Een boek over de teelt van hennep en nog veel meer. Minderhout-Hoogstraten: Positive Publishers b.v.b.a., 1999, 191 pp.

2000:

Bauwens, Peter. Nieuwe kruiden en bladgroenten in tuin en keuken. Oostkamp: Stichting Kunstboek bvba, 2000, 108 pp.

Stork, Vicky. Het complete pompoenenboek. Utrecht: Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., 2000, 95 pp.

2001:

Anonymus. Gewasbescherming. Adviezen grootfruit. Den Haag: Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), 2001, 42 pp.

Buchter-Weisbrodt, Helga. Garten-fit Trauben. Stuttgart (Hohenheim): Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., 2001, 78 pp.

2002:

Boss-Teichmann, Claudia en Thomas Richter. Garten-fit Bärlauch & Knoblauch. Stuttgart: Eugen Ulmer GmbH & Co, 2002. Vert. Emmy Middelbeek-van der Ven. Knoflook en daslook. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., 2002, 79 pp.

Buchter-Weisbrodt, Helga. Kürbis & Zucchini. Stuttgart: Eugen Ulmer GmbH & Co, 2001. Vert. Ann van Doorslaer. Pompoenen en courgettes. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., 2002, 79 pp.

Callec, Christian. Geïllustreerde Wijn Encyclopedie. Wijn uit bekende en onbekende wijngebieden: rood, wit en rosé. De belangrijkste druivensoorten en hun toepassingen. 5e druk 2002. Lisse: Rebo Productions b.v., 1999/2002, 320 pp.

2003:

Basler, Pierre. Andere rebsorten. Robuste Rebsorten – pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Wädenswil: Stutz Druck AG, 2003, 103 pp.

Bauckmann, Magda. Kiwi. Stuttgart (Hohenheim): Eugen Ulmer GmbH & Co, 1987/2003, 128 pp.

Hillebrand, Walter en Heinz Lott en Franz Pfaff. Taschenbuch der Rebsorten. 13. neubearbeitete Auflage 2003. Mainz: Fachverlag Dr. Fraund GmbH, 2003, 386 pp.

Lorsheijd, Fred. Handboek druiven. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., 2003, 144 pp.

2004:

Bauwens, Peter. Bessen kweken. Kleurrijke variatie voor een smaakvolle oogst. Tielt: Uitgeverij Lannoo N.V., 2004, 95 pp.

Dedeene, Luc en Guy De Kinder. Groente & Fruit Encyclopedie. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., 2004, 405 pp.

Lehari, Gabriele. Garten-fit Beeren. Stuttgart: Eugen Ulmer GmbH & Co, 2001. Vert. Emmy Middelbeek-van der Ven. Bessen, frambozen en bramen. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., 2004, 80 pp.

Lehari, Gabriele. Garten-fit Erdbeeren. Stuttgart: Eugen Ulmer GmbH & Co, 2002. Vert. Yvonne van ’t Hul-Aalders. Aardbeien. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., 2004, 79 pp.

Schartl, Angelika. Wein aus dem Garten. Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, 2004, 47 pp.

2005:

Bauwens, Peter. Tomaten, pepers & aubergines. Warnsveld: Uitgeverij Terra Lannoo B.V., 2005, 96 pp.

Buchter-Weisbrodt, Helga. Garten-fit Trauben. Stuttgart (Hohenheim): Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., 2001. Vert. Yvonne van ’t Hul-Aalders. Druiven. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., 2005, 79 pp.

Fader, Werner. Wein im Garten. Die besten Sorten Erziehen, Schneiden, Verwerten. München: BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, 2005, 96 pp.

Friedrich, Gerhard, en Herbert Petzold. Handbuch Obstsorten. 300 Obstsorten in Wort und Bild. Stuttgart (Hohenheim): Eugen Ulmer KG, 2005, 624 pp.

Hoffman, M.H.A. et al., red. List of names of woody plants (Naamlijst van houtige gewassen). International standard ENA 2005-2010. 7th fully revised edition. Boskoop: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., 2005, 871 pp.

Schöner, Brigitte, en Hans Streicher. Kürbis. Die beste Sorten Anbauen, Zubereiten, Dekorieren. München: BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, 2005, 95 pp.

Voß, Bernard. Zitruspflanzen. Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, 2005, 48 pp.

2006:

Baker, Harry, en Ray Waite. Grapes: Indoors & Out. Londen: Octopus Publishing Group i.s.m. The Royal Horticultural Society, jaartal onbekend. Vert. en bew. Uta Anderson. Druiven telen. Binnen en buiten. Rijswijk: Uitgeverij Elmar BV, 2006, 96 pp.

Bauwens, Peter. Basilicum. Botanisch, praktisch & culinair. Arnhem: Uitgeverij Terra Lannoo B.V., 2006, 96 pp.

Drijver, C. et al., red. Gewasbeschermingsgids 2006. Gids voor de gewasbescherming in de land- en tuinbouw en het openbaar en particulier groen. Wageningen: Plantenziektenkundige Dienst, 2006, 560 pp.

Fader, Werner. Wein im Garten. Die besten Sorten Erziehen, Schneiden, Verwerten. München: BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, 2005. Vert. Hajo Geuring, inhoudelijk advies Fred Lorsheijd. Een miniwijngaard in uw tuin. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., 2006, 95 pp.

Klock, Monika & Thorsten. Zitruspflanzen. München: BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, 2005. Vert. Emmy Middelbeek-van der Ven. Citrusplanten in de tuin. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., 2006, 95 pp.

Poldervaart, Gerard. Overkappingen in de teelt van steenfruit en houtig kleinfruit. Zoetermeer: Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), 2006, 93 pp.

Prades, Jean-Baptiste, en Nicole Prades. Le grand livre des légumes oubliés. Parijs: Editions Rustica, 2000. Vert. Peter Bauwens, Vergeten groenten. Zelf kweken en gebruiken. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., 2006, 144 pp.

Rasim, Sabine, en Marcel Trapp, red. Die Tafeltraubenkultur. Geisenheim: Forschungsanstalt Geisenheim (Fachgebiet Obstbau) en Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, maart 2006, 45 pp.

Tromp, J., A.W. Webster en S.J. Wertheim, red. Grondbeginselen van de Fruitteelt. Leiden: Backhuys Publishers, 2006, 436 pp.

2007:

Hoogvelt, Fieke. Snoeigoed Boek. Alles over het snoeien in de siertuin. Lisse: R&B B.V., 2007, 64 pp.

Klock, Peter. Veredelen. München, BLV GartenPlus, 2006. Vert. Emmy Middelbeek. De kunst van het veredelen. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., 2007, 95 pp.

Larkcom, Joy. Oriental vegetables. The complete guide for the gardening cook. London: Frances Lincoln Ltd., 1991/2007, 232 pp.

Lehari, Gabriele. Exotische Früchte selbst ziehen. Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co. KG, 2006. Vert. Yvonne van ’t Hul-Aalders. Exotische vruchten kweken. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., 2007, 96 pp.

2008:

Boer, Rolf de et al. Frambozen. Verassend fruit. Zutphen: KunstMag, november 2008, 112 pp.

Gavin, Diarmuid en Terence Conran. Outdoors. Londen: Conran Octopus Limited, 2007. Vert. en bew. Hanneke van Dijk. Tuinontwerpen in de 21e eeuw. Arnhem: Uitgeverij Terra Lannoo BV, 2008, 272 pp.

Glas, Henk. Onkruiden herkennen. Determineren van planten vanaf hun vroegste kiemvorm. Tweede gewijzigde druk. Doetinchem: Reed Business B.V., 2004/2008, 240 pp.

Reich, Lee. Uncommon Fruits for Every Garden. Tweede editie. Portland / London: Timber Press Inc., 2008, 288 pp.

Schreiber, Robert. Marillen für den Hausgarten. Wien: Österreichischer Agrarverlag Druck- und Verlagsges.m.b.H Nfg. KG, 2008, 80 pp.

Seeliger, Dorothee et al., red. Originele titel onbekend. München: Teubner, 2002. Vert. Marie-Anne Louvenberg en Cora Kool. Fruit en Groente. München: Teubner, 2008, 318 pp.

2009:

Brantley, Chip. The perfect fruit. Good Breeding, Bad Seeds and the Hunt for the Elusive Pluot. New York: Bloomsbury USA, 2009, 227 pp.

Fader, Werner. Wein in unserem Garten. München: BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, 2009, 127 pp.

Kingsbury, Noel. Hybrid: the history and science of plant breeding. Chicago: The University of Chicago Press, 2009, 493 pp.

Oord, J.G. Handreiking Faunaschade. Preventieve maatregelen, soorten faunaschade, wetgeving, beleidsregels en procedures. Dordrecht: Faunafonds, september 2009, 96 pp.

Reich, Lee. Landscaping with Fruit. Strawberry ground covers, blueberry hedges, grape arbors, and 39 other luscious fruits to make your yard an edible paradise. Nort Adams (MA): Storey Publishing, 2009, 191 pp.

Rienks, W.A. et al. Landbouwatlas van Nederland. De Nederlandse agrosector op de kaart. Hengevelde: ROM3D, 2009, 157 pp.

2010:

Bauwens, Peter. Taart uit eigen tuin. Lekker en verassend, zoet en hartig. Aartselaar: Zuidnederlandse uitgeverig N.V., 2010, 72 pp.

2011:

Freriks, J.M. De teelt van leifruitbomen. Heruitgave. Amersfoort: Stichting In Arcadië, augustus 1997/januari 2011, 158 pp.

2012:

Debersaques, Filip, en Christian de Kezel en Omer Mekers. Van kiwi tot kiwibesTelershandleiding. Eerste jaargang, eerste druk. 2012, 131 pp.

Hermans, Marianne, en Andy Wilbers. Lentse grond. Meegaan in de stroom van verandering. Nijmegen: LOKAAL 024-culturele producties, september 2012, 64 pp.

2013:

Lorsheijd, Fred. Het nieuwe handboek druiven. Utrecht: Tirion Uitgevers, 2013, 160 pp.

2014:

Feuillette et al., red. Handboek Ecologisch Tuinieren. Vierde volledig herziene druk. Berchem: Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT), november 2014, 698 pp.

Veel, Jan et al., red. 25 jaar NPV en Reisgids oude fruitrassen in Nederland. Dwingeloo: Noordelijke Pomologische Vereniging, 2014, 80 pp.

2015:

Bauwens, Peter. Oost Indische Kers. Bloem, kruid én groente. Baarn: Forte Uitgevers BV, 2015, 72 pp.

Moore, Andrew. Pawpaw. In search of America’s forgotten fruit. White River Junction: Chelsea Green Publishing, 2015, 296 pp. Gesigneerd door de auteur !

2018:

Oostwoud, Madelon. Een kleine eetbare tuin met vaste planten. ontwerpen voor tuin, balkon en terras van 6 tot 66 m². Vierde druk. Zeist: KNNV Uitgeverij, 2018, 184 pp.

2019:

Debersaques, Filip, en Piotr Latocha en Jonas Decore. Kiwiberry. Actinidia arguta. Growers Manual. Szczecin: Polish Dendrology Society, 2019, 119 pp.

2021:

Wondergem, Bernd. Ambachtelijke cider in Nederland. Nijmegen/Wijchen: BENDA druk & print, 2021, 136 pp.

Zonder jaartal:

Anonymus. Van Tuin tot Tafel. Beknopte handleiding bij de studie voor het vakdiploma als detailhandelaar in aardappelen, groenten en fruit. Deel I Van Kweker tot Veiling. Derde herziene druk. ‘s-Gravenhage: Ten Hagen N.V., omstreeks 1955?, 143 pp.

Anonymus. Van Tuin tot Tafel. Beknopte handleiding bij de studie voor het vakdiploma als detailhandelaar in aardappelen, groenten en fruit. Deel II Van Veiling tot Consument. Derde herziene druk. ‘s-Gravenhage: Ten Hagen N.V., omstreeks 1955?, 133 pp.

Chaillet-Kreule, Rita., red. Wat je vér haalt is lekker. Bijzondere groenten & vruchten uit binnen- en buitenland. Den Haag: Promotieburo Groenten en Fruit, <2002, 192 pp.

Es, Ton van, Op avontuur met gedroogde zuidvruchten… Eet ze!. Amsterdam: Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, omstreeks 1983?, 28 pp.

Lestrieux Hendrichs, Elisabeth de. Serres en Wintertuinen. Zutphen: Uitgeverij Terra, 144 pp.

Speetjens-Post, T. Wat heeft die plant. Herkennen, voorkomen en bestrijden van ziekten en plagen in de tuin. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen, omstreeks 1985?, 50 pp.

Theunissen, J., en J.C. Freriks. Plagen en ziekten van koolgewassen in beeld. Wageningen: Consulentschap in Algemene Dienst voor de Gewasbescherming, 1985-1995?, 32 pp.