Aanleg van FruitLent

Aankoop woning met grond

De aanleg van FruitLent is begonnen in juli 2005 toen de woning met 3.715 m² bijbehorende grond werd aangekocht. Van deze totale oppervlakte was ten tijde van de aankoop ruim 1.000 m² in gebruik als erf en siertuin bij de woning en schuur, terwijl de resterende oppervlakte ter grootte van zo’n 2.700 m² in gebruik was als grasland.

De bovengenoemde grondoppervlakte van 3.715 m² werd nadien nog twee maal uitgebreid; de totale kadastrale oppervlakte bij de woning bedraagt nu 4.310 m².

Voorbereidende bewerkingen perceel

Het bij de woning aangekochte grasland lag nogal ongelijk en stond bovendien vol met onkruid. Teneinde met een schone lei te kunnen beginnen, werd eerst het aanwezige grasland doodgespoten, vervolgens geheel geëgaliseerd en toen opnieuw ingezaaid met Barenbrug Horse Master graszaadmengsel. Door deze voorbereidingen lag het terrein er als een biljartlaken bij op het moment dat met de verdere aanleg werd begonnen.

Beplantingsplan

Er werd een beplantingsplan gemaakt, waarbij ruime plantafstanden werden gehanteerd, zoals in de professionele teelt gebruikelijk is. Hierdoor kunnen alle geplante gewassen goed uitgroeien. We wilden niet de fout maken om alles veel te dicht op elkaar te planten, zoals in veel andere hobbytuinen gebeurt.

Bij het opstellen van het beplantingsplan en bij de aanleg werd steeds goed nagedacht over de ondergrondse aanleg van voorzieningen voor water en elektra. Elders op deze website kunt u hier meer over lezen.

Huidige verdeling grondgebruik

Na de bovenomschreven voorbereidende werkzaamheden en het beplantingsplan is circa 1.200 m² van het oorspronkelijke grasland in gebruik genomen voor de exclusieve vruchtentuin. Nadien is de tuin vergroot met 288 m² aangrenzend aangekochte grond, waarna de vruchtentuin zo’n 1.500 m² beslaat.
Ruim 1.000 m² is in gebruik gebleven als tuin, erf en ondergrond van de woning en schuur. Voorgaande betekent dat zo’n 1.800 m² nu nog in gebruik is als grasland. Maar wie weet, misschien doet de verzamelwoede nog een keer een aanslag op deze resterende oppervlakte…..

Veranderingen siertuin

Ondertussen werd ook in de reeds aanwezige siertuin het één en ander veranderd en bijgeplant. Het zal u niet verbazen dat de in de siertuin aangeplante gewassen ook vaak iets met fruit te maken hebben: het zijn derhalve ofwel fruitbomen met een hoge sierwaarde (zoals abrikozen), ofwel sierbomen met eetbare vruchten (zoals dwergperziken, treurvormige witte moerbeien en roodbladige kerspruimen).

Gewassen- en rassenkeuze

De keuze van de diverse gewassen en rassen in FruitLent is niet geheel toevallig tot stand gekomen. Steeds is bewust gekozen voor gewassen die weinig vatbaar zijn voor ziektes en plagen. Daarom zijn in FruitLent geen appels en peren aanwezig, aangezien deze hardfruitsoorten te veel bespoten zouden moeten worden. Ook bij de rassenkeuze in FruitLent is bewust gekozen voor rassen die zo weinig mogelijk vatbaar zijn voor bekende ziektes en plagen.

Bij de keuze van gewassen en rassen is ook rekening gehouden met spreiding van de oogstperiode. Door de spreiding begint het oogstseizoen in de laatste week van mei met de oogst van de honingbessen en eindigt deze in november met de oogst van de kiwi’s en de kaki’s. Alle overige fruitgewassen in FruitLent rijpen tussen deze twee uiterste tijdstippen, waardoor de totale oogstperiode in FruitLent zo’n zes maanden bedraagt. Dus de helft van het jaar vruchten uit eigen tuin !

Resultaat: onderhoudsarm

De professionele aanleg en de gerichte keuze van de gewassen / rassen dragen er zorg voor dat het onderhoud zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt en derhalve zo weinig mogelijk tijd vraagt.