Aanleg van FruitLent

Ligging

FruitLent ligt in een buurtschap in het uiterste noorden van het dorp Lent. Dit buurtschap draagt van oudsher de naam ’t Zand. De ligging in het uiterste noorden van Lent betekent dat FruitLent tevens ligt in het uiterste noorden van de gemeente Nijmegen en dat de gemeentegrens met de naburige gemeente Lingewaard op een steenworp afstand ligt.

Alhoewel de oude Lentenaren allemaal weten welke buurt er wordt bedoeld met de aanduiding ’t Zand, heeft de gemeenteraad van de gemeente Nijmegen in haar raadsvergadering van 4 juni 2008 besloten om de buurt vanaf dat moment “Pelseland” te gaan noemen, naar de naam van de straat die door de buurt loopt. De gemeenteraad volgde bij haar besluit het advies van de straatnamencommissie van de gemeente Nijmegen. Pelseland is een naam die mogelijk al honderden jaren wordt gebruikt. In ieder geval staat vast dat in het buurtschap in het verleden een boomgaard lag die deze naam droeg.

In het kader van de realisering van De Waaijer (Landschapszone Waalsprong) worden in de nabijheid van FruitLent in de toekomst waterplassen aangelegd. De aanwezigheid van grotere wateroppervlaktes verkleint het nachtvorstrisico in het voorjaar en zal er tevens voor zorgen dat de wintertemperaturen iets minder laag worden dan elders. Hierdoor zullen de bloesems van vroeg bloeiende fruitgewassen (zoals abrikozen en perziken) minder snel bevriezen en zullen sommige subtropische gewassen beter gedijen.

Op dit moment heeft FruitLent al een beschutte ligging, omdat de tuin aan de westzijde en de noordzijde wordt afgeschermd door bebouwing.

 

Grondsoort

De originele naam van het buurtschap waarin FruitLent ligt verwijst uiteraard naar de aanwezige grondsoort. De bovengrond bestaat voor de eerste meter uit zandgrond, waarvan de bovenste 50 cm humusrijk en daaronder 50 cm humusarm. Vanaf één meter diepte bevindt zich rivierkleigrond.

Al met al een prima combinatie voor fruitteelt. De bovengrond is immers prima bewerkbaar en zodra de bomen één meter diep geworteld zijn, hebben ze profijt van de vochthoudende eigenschappen van de onderliggende kleigrond. Bovendien warmt de bovenliggende zandgrond in het voorjaar eerder op, hetgeen er voor zorgt dat de gewassen in het seizoen een kleine voorsprong krijgen ten opzichte van zwaardere gronden.