Rasbeschrijving kleine bosaardbei (Fragaria vesca)

Alexandria

Ook bekend onder de onjuiste benaming ‘Alexandra’.

Dit ras behoort tot de kleine bosaardbei (Fragaria vesca var. semperflorens) en wordt door middel van zaaien vermeerderd. Het ras werd in 1964 op de markt gebracht door de Amerikaanse zaadfirma George W. Park Seed Company, aanvankelijk nog onder de naam ‘Baron Solemacher Improved’.
‘Alexandria’ is vandaag de dag één van de bekendere rassen, die soms ook wordt geschreven als ‘Alexandra’. Het ras werd echter naar de Amerikaanse plaats Alexandria genoemd, zijnde de standplaats van de American Horticultural Society (AHS). Bovendien is ‘Alexandra’ de naam van een oud ras van de gewone tuinaardbei van de firma Nicaise (waarvan overigens niet bekend is of deze nog bestaat), waardoor er dus twee redenen zijn waarom de schrijfwijze ‘Alexandra’ als niet juist moet worden beschouwd.

Door de doordragende eigenschap blijven de planten gedurende de gehele zomer en herfst doorbloeien en vruchtjes vormen. De vruchtjes worden rood van kleur en zijn wat groter dan van de wilde vorm van de bosaardbei, doch dit is ten opzichte van de normale tuinaardbei nog steeds klein. De vruchtjes hebben de voor bosaardbeien kenmerkende aromatische smaak.

De planten van ‘Alexandria’ staan er om bekend dat ze krachtig groeien, maar geen uitlopers vormen. Ze verwilderen daardoor minder snel dan de wilde vorm van de bosaardbei. De planten hebben voor een bosaardbei een zeer goede productiviteit.