Extra informatiebox FruitLent

Onderstam St. Julien A

Het onderstamras ‘St. Julien A’ werd geselecteerd door het East Malling Research Station in Maidstone (Kent, Engeland). Het ras behoort tot de St. Julien-groep, waartoe meer onderstamrassen behoren. Al deze onderstamrassen worden gerekend tot de botanische soort  Prunus insititia (ofwel Prunus domestica spp. insititia).

‘St. Julien A’ kwam vanaf de 50-er jaren van de vorige eeuw in Nederland in gebruik voor het enten van pruimen, perziken en abrikozen. In die tijd was dit een onderstam met een matige groeikracht ten opzichte van diverse andere op dat moment gangbare onderstammen. De combinatie van de voor die jaren matige groeikracht van ‘St. Julien A’ met de andere gunstige eigenschappen van deze onderstam, zorgde ervoor dat deze onderstam in de opvolgende decennia de andere sterker groeiende onderstammen langzamerhand wist te verdringen. Daardoor werd ‘St. Julien A’ in de Nederlandse boomkwekerij de belangrijkste onderstam voor het enten van pruimen, perziken en abrikozen. Vandaag de dag is dit nog steeds het geval. Verreweg het meeste plantgoed van pruimen, perziken en abrikozen dat op dit moment in Nederland wordt vermeerderd, is derhalve geënt op ‘St. Julien A’.

Echter, wat in de 50-er jaren van de vorige eeuw werd gezien als “matige groeikracht”, wordt naar huidige maatstaven gezien als “sterke groeikracht”. Er is derhalve steeds verder gezocht naar andere zwakker groeiende onderstammen met gunstige eigenschappen. Daardoor zal ‘St. Julien A’ zijn dominante positie de komende jaren langzamerhand gaan prijsgeven aan zwakker groeiende veelbelovende nieuwkomers. Voorbeelden van zwakker groeiende onderstammen zijn: ‘VVA-1‘ ®, ‘Wavit‘ ® ‘WeiWa‘ ®, ‘Wangenheim‘ en Pumiselect‘ ®.

Bomen die op ‘St. Julien A’ zijn geënt hebben een (naar huidige maatstaven) vrij sterke tot sterke groeikracht. Voor moderne intensieve teeltwijze groeien de bomen op ‘St. Julien A’ daarom te sterk. De vruchttbaarheid treedt (mede afhankelijk van het geënte ras) tamelijk vroeg in. De onderstam vormt vrij weinig wortelopslag. De vruchtgrootte is goed. De uiteindelijke productiviteit is goed. De onderstam is goed winterhard en goed verenigbaar met de diverse rassen. De onderstam wordt vegetatief vermeerderd door middel van afleggen met aanaarden en door winterstek.