Extra informatiebox FruitLent

Onderstam Wavit ®

Deze onderstam behoort tot de botanische soort Prunus domestica en heeft de rasnaam ‘Prudom’, doch wordt voornamelijk onder de merknaam ‘Wavit’ ® aangeboden.

Dit onderstamras is door Baumschule Schreiber in Poysdorf (Oostenrijk) uitgeselecteerd uit een zaailingpopulatie van ‘Wangenheimer Frühzwetsche’. De ‘Wangenheimer Frühzwetsche’ is een bekende generatief vermeerderde onderstam, die als gevolg van de generatieve vermeerdering enige variatie laat zien in eigenschappen.
De zaailingpopulatie waaruit ‘Wavit’ ® werd geselecteerd was opgekweekt uit zelfbestuiving van virusvrije en fytoplasmavrije ‘Wangenheimer Frühzwetsche’ zaailingen. Door deze zelfbestuiving was al sprake van een grotere dan de gebruikelijke uniformiteit tussen de zaailingen. Vervolgens zijn enkele veelbelovende zaailingen vegetatief vermeerderd en op verschillende locaties uitgetest. Een veelbelovende kloon is vervolgens als ‘Wavit’ ® op de markt gebracht.

‘Wavit’ ® wordt vegetatief vermeerderd door middel van in vitro vermeerdering en combineert de bekende positieve eigenschappen van de de ‘Wangenheimer Frühzwetsche’ zaailingonderstammen met de voordelen van vegetatieve vermeerdering, namelijk: uniformiteit in de boomkwekerij en uniformiteit in de boomgaard.

De bomen op ‘Wavit’ ® hebben een matige groeikracht; de groeireductie ten opzichte van de bekende onderstam ‘St. Julien A‘ bedraagt ongeveer 30 tot 35%. Bij abrikozen bedraagt de groeireductie ten opzichte van de sterk groeiende abrikozenzaailingonderstammen ongeveer 50%. Bij abrikoos blijkt dit echter vooral van toepassing te zijn bij lichte gronden, want op zware gronden kan ‘Wavit’ ® een forse groei vertonen.

De productie van bomen op onderstam ‘Wavit’ ® treedt vroeg in en de opbrengsten zijn regelmatig en hoog. Weinig gevoelig voor chlorose. Weinig gevoelig voor aantasting door bacteriekanker (Pseudomonas syringae). Bomen op onderstam ‘Wavit’ ® hebben een goede vruchtgrootte en bovendien wordt het rijpingstijdstip met enige dagen vervroegd.

Indien zich gedurende de winter een warmere periode voor doet, duurt het bij ‘Wavit’ ® wat langer voordat de sapstroom in de boom op gang komt. Hierdoor blijft de boom iets langer in rust, hetgeen een voordeel kan zijn bij vroeg bloeiende steenvruchten, zoals abrikozen.

‘Wavit’ ® is dus een vrij zwak groeiende onderstam die daardoor geschikt is voor intensieve beplantingen. In dergelijke beplantingen kunnen de bomen dichter op elkaar worden geplant, komt de beplanting sneller in productie en wordt over de jaren heen een hogere opbrengst per hectare behaald.

De onderstam is goed verenigbaar met pruimen, perziken en abrikozen. De entplaats vergroeit goed. De onderstam is zeer winterhard en vormt een goed vertakt wortelgestel met een stabiele hoofdwortel. De verankering van de boom is goed. Vormt volgens de beschrijvingen geen wortelopslag, doch in FruitLent hebben we soms toch wat wortelopslag waargenomen.