Extra informatiebox FruitLent

Onderstam VVA-1

Deze onderstam werd ontwikkeld in het veredelingsprogramma van Prof. Dr. Gennady Eremin van het Krymsk-kweekstation in de regio Krasnodar in Rusland. De onderstam werd geselecteerd uit een soortkruising tussen de Nanking-kers (Prunus tomentosa) en de kerspruim (Prunus cerasifera). In Nederland werd deze onderstam in de eerste helft van de 90-er jaren voor het eerst aangeplant in proeven van het toenmalige proefstation in Wilhelminadorp, welke proeven daarna in het nieuwe proefstation in Randwijk werden voortgezet. Na veelbelovende resultaten kwam deze onderstam in de periode 2002-2006 voor het eerst op de markt. Voor het EU-grondgebied zijn de rechten van ‘VVA-1’ in handen van de Nederlandse boomkweker Botden & van Willegen B.V. uit Sambeek (N.Br.).

Aan het ras is nadien de merknaam ‘Krymsk 1’ ® gekoppeld, genoemd naar de locatie van het Russische onderzoeksinstituut. In Nederland was deze onderstam inmiddels echter al bekend geworden onder de werkelijke rasnaam ‘VVA-1’, waardoor de merknaam ‘Krymsk 1’ ® hier minder in gebruik is geraakt.

Deze onderstam geeft een groeireductie van 40 à 50% ten opzichte van de bekende onderstam ‘St. Julien A‘, dit in combinatie met een goede en vroeg intredende vruchtbaarheid en een vruchtmaat die gelijkwaardig tot zelfs iets groter is dan bij ‘St. Julien A‘.

Door deze kenmerken is ‘VVA-1’ een belangrijke toevoeging aan het reeds beschikbare assortiment onderstammen en draagt ‘VVA-1’ daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de verdere intensivering van de pruimenteelt. Het gaat immers om een zwakgroeiende onderstam die daardoor geschikt is voor intensieve beplantingen. In dergelijke beplantingen kunnen de bomen dichter op elkaar worden geplant, komt de beplanting sneller in productie en wordt over de jaren heen een hogere opbrengst per hectare behaald. Hierdoor is ‘VVA-1’ in de Nederlandse pruimenteelt met een sterke opmars bezig, en zal deze de standaard-onderstam ‘St. Julien A’ in de professionele teelt waarschijnlijk gaan verdringen. In de eerste jaren na de introductie was de vraag naar plantgoed zodanig groot, dat niet aan de vraag kon worden voldaan.

Alhoewel ‘VVA-1’ redelijk bestand is tegen droge gronden, wordt in professionele teelten toch aangeraden om gedurende zeer droge periodes in de zomer water bij te geven door middel van druppelbevloeiing. In de praktijk is inmiddels gebleken dat in situaties met een slechte bodemstructuur of slechte vochtvoorziening, de groei te zwak kan blijven.
Steenfruit in het algemeen, en ‘VVA-1’ in het bijzonder, kan slecht tegen wateroverlast. De bodemstructuur, het gehalte aan organische stof en een goede ontwatering (o.a. drainage) moeten daarom bij het gebruik van deze onderstam speciale aandacht krijgen. Een sterk wisselende grondwaterstand kan nadelig werken op de bodemgesteldheid. Er wordt aanbevolen om de bomen op onderstam ‘VVA-1’ tijdens het planten een goede plantgatbehandeling te geven, bijvoorbeeld door het toevoegen van potgrond of een ander geschikt substraat.

Pruimenbomen op onderstam ‘VVA-1’ vertonen in de praktijk vaak een iets lichtere bladstand dan op de standaard-onderstam ‘St. Julien A’. Onderzoek heeft aangetoond dat het gehalte aan hoofd- en sporenelementen in bladeren van bomen op ‘VVA-1’ over het algemeen lager is dan bij ‘St. Julien A’. Het blijkt dat met name de in de bodem minder mobiele voedingselementen, zoals bijvoorbeeld fosfaat (P) en magnesium (Mg), hierbij de grootste verschillen geven. Het (extra) toedienen van beschikbare voedingsstoffen nabij het wortelstelsel kan tekorten in de boom voorkomen. Hoofdelementen kunnen bij voorkeur via fertigatie (en/of aanstrooien) bij de bomen gedurende het groeiseizoen toegediend worden. Voor een aantal voedingselementen zoals magnesium (Mg), borium (B), mangaan (Mn) en zink (Zn) is het (ook) mogelijk om deze gedurende het groeiseizoen toe te passen door middel van bladbemesting.

De vatbaarheid voor (andere) aantastingen:
– vatbaar voor ringaaltjes (Mesocriconema xenoplax);
– middelmatig resistent tegen wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans of Pratylenchus vulnus);
– helaas is inmiddels gebleken dat de onderstam behoorlijk vatbaar is voor bacteriekanker (Pseudomonas syringae), waardoor sprake kan zijn van forse uitval.

Bomen op onderstam ‘VVA-1’ hebben een goede verankering en geven weinig wortelopslag. De onderstam is zeer winterhard.

‘VVA-1’ heeft een goede verenigbaarheid met pruimen, Japanse pruimen, abrikozen en perziken (inclusief nectarines). Er zijn echter ook signalen dat de verenigbaarheid met abrikozen tegen zou vallen.

Uit de onderstaande foto blijkt dat ‘VVA-1’ een fijn vertakt wortelstelsel maakt:

Het is natuurlijk ongebruikelijk om een onderstam te laten uitlopen om de bloesems te bekijken. Hieronder ziet u desalniettemin hoe de bloesems van ‘VVA-1’ er uit zien: