Extra informatiebox FruitLent

Onderstam Wangenheim

Met deze onderstam worden zaailingen bedoeld van de ‘Wangenheimer Frühzwetsche’, een kwetsenras die in het buitenland ook wel wordt geteeld voor de vruchten. Omdat het dus om een kwets gaat, behoort de ‘Wangenheim’ derhalve tot de botanische soort Prunus domestica.

Doordat de ‘Wangenheim’ wordt vermeerderd door middel van zaaien (generatieve vermeerdering), laten de zaailingen onderling enige variatie zien in eigenschappen. Ook kunnen de eigenschappen variëren aan de hand van de herkomst van de zaden. De ‘Wangenheim’ staat over het algemeen echter bekend als een onderstam met een matige groeikracht. De groeireductie ten opzichte van de bekende onderstam ‘St. Julien A‘ bedraagt tussen de 15% en 50%, mede afhankelijk van de herkomst van de zaden.

Verder staat de ‘Wangenheim’ bekend om de vroeg intredende en hoge productiviteit, goede winterhardheid, een goed vertakt wortelgestel met een stabiele hoofdwortel, een goede verankering en weinig tot geen wortelopslag. De vruchtgrootte kan soms iets kleiner zijn.

Om aan de nadelen van generatieve vermeerdering (onderlinge variatie) tegemoet te komen, is inmiddels ook een onderstam met de naam ‘Wa x Wa’ of ‘WaxWa’ op de markt. Deze wordt weliswaar ook generatief vermeerderd, doch daarbij is sprake van gecontroleerde zelfbestuiving. Door deze zelfbestuiving is de onderlinge variatie tussen de zaailingen minder groot. Om echter nog uniformere onderstammen van het type ‘Wangenheimer’ te verkrijgen, zijn inmiddels ook vegetatief vermeerderde selecties op de markt, zoals: ‘Wavit‘ ® en ‘WeiWa‘ ®.

‘Wangenheim’ is goed verenigbaar met pruimen, perziken en abrikozen.