Extra informatiebox FruitLent

Onderstam Pixy

Het onderstamras ‘Pixy’ is een selectie uit vrij bestoven zaailingen van Prunus insititia (ofwel Prunus domestica spp. insititia) van het type ‘St. Julien d’Orléans’. De zaden werden in 1947 in Frankrijk gewonnen. Vervolgens werden uit deze zaden 1.500 zaailingen beoordeeld op het East Malling Research Station in Maidstone (Kent, Engeland). Uit deze zaailingen werd dit ras omstreeks 1971 geselecteerd.

‘Pixy’ is het resultaat van een zoektocht naar zwakker groeiende onderstammen voor pruimen. Deze onderstam geeft dan ook een duidelijk zwakkere groei dan de bekende onderstam ‘St. Julien A‘ (groeireductie ongeveer 30 tot 35%). De zwakkere groei wordt toegeschreven aan het kleinere wortelstelsel. Dit kleinere wortelstelsel maakt bomen op ‘Pixy’ wel meer droogtegevoelig. Daarom kan watergeven tijdens droge periodes op droogtegevoelige gronden noodzakelijk zijn. Het gebruik van een boompaal wordt aanbevolen. Er wordt weinig tot geen wortelopslag gevormd. ‘Pixy’ wordt vegetatief vermeerderd door middel van zomerstek of winterstek. De verenigbaarheid met de diverse pruimenrassen is goed.

De productie per eenheid van groei is (afhankelijk van het ras dat wordt geënt) wat lager tot hooguit gelijk aan de bekende onderstam ‘St. Julien A‘. De vruchtgrootte blijft gewoonlijk ook wat achter ten opzichte van bomen op ‘St. Julien A‘. Hierdoor wordt ‘Pixy’ in ieder geval niet aanbevolen voor het enten van kleinvruchtige rassen.

Het wat geringere productievermogen en de gemiddeld wat kleinere vruchten maakt dat ‘Pixy’ nooit een grote doorbraak heeft gekend. Deze doorbraak zal er naar verwachtiging ook nooit komen, omdat er op dit moment veelbelovende nieuwkomers beschikbaar zijn die een (nog) zwakkere groei lijken te combineren met een goede productie en een goede vruchtgrootte (bijvoorbeeld ‘VVA-1‘, ‘WeiWa‘ ® en ‘Wavit‘ ®).