Extra informatiebox FruitLent

Onderstam Rubira

De onderstam ‘Rubira’ is een generatief vermeerderd onderstamras, welke op het INRA in Frankrijk werd geselecteerd uit perzikzaailingen die waren opgegroeid uit een partij zaden die in 1960 vanuit Californië werden geïmporteerd. Deze onderstam behoort derhalve tot de soort Prunus persica.

Het ras ‘Rubira’ heeft zijn naam te danken aan de rode kleur van de bladeren. Hierdoor worden bomen van ‘Rubira’ incidenteel ook wel op de particuliere markt aangeboden als roodbladige perzik om zo als gecombineerde sier- en vruchtboom in de tuin te planten. De bomen bloeien dan fraai, doch de paarsrode vruchten zijn klein en van matige kwaliteit.

De ‘Rubira’ zaailingen hebben in de boomkwekerij een redelijk uniforme en krachtige groei, doch zijn wel enigszins vatbaar voor aantasting door meeldauw. Bijzonder is dat het ras resistent is tegen de groene perzikluis (Myzus persicae). Dit is de belangrijkste luizensoort in perzikbomen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan dat de resistentie is gebaseerd op één gen dat dominant vererft (Rm1 / rm1). De eigenschap blijkt niet samen te hangen met de rode bladkleur. Helaas gaat de resistentie niet over op het ras dat er op wordt geënt.

De vatbaarheid voor andere aantastingen:
– vatbaar voor wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita en Meloidogyne javanica);
– middelmatig resistent tegen tegen ringaaltjes (Mesocriconema xenoplax);
– middelmatig resistent tegen wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans of Pratylenchus vulnus);
– minder vatbaar voor kroongal (Agrobacterium tumefaciens) dan gewone perzikzaailingen;
– vatbaar voor het sharka virus (PPV = plum pox virus);
– redelijk bestand tegen droogte.

‘Rubira’ is een tamelijk sterk groeiende onderstam die een 10 tot 20% sterkere groeikracht heeft dan ‘St. Julien A‘ en een zo’n 10 tot 20% zwakkere groei geeft dan de bekende perzikonderstam ‘Montclar’ of een normale perzikzaailingonderstam. De onderstam geeft aan de boom een goede productiviteit die vroeg intreedt met een goede vruchtgrootte. Vormt geen wortelopslag. Met name geschikt voor drogere, lichte tot middelzware bodems. De wortels wortelen tamelijk diep.

‘Rubira’ wordt voornamelijk voor het enten van perziken en nectarines gebruikt, doch incidenteel ook voor abrikozen. In combinatie met abrikozen is de groeikracht ongeveer 20 tot 30% zwakker dan op abrikozenzaailingen.