Extra informatiebox FruitLent

Onderstam perzikzaailing

In het buitenland worden regelmatig perzikzaailingen gebruikt om perziken (inclusief nectarines) op te enten. Soms worden ze ook gebruikt om abrikozen op te enten. Omdat het om perzikzaailingen gaat, behoren deze onderstammen uiteraard tot de botanische soort Prunus persica.

Het grote voordeel van dergelijke zaailingonderstammen is uiteraard de eenvoudige en dus goedkope wijze om onderstammen te kweken (met name indien er veel perzikzaden beschikbaar zijn als bijproduct van verwerkte indrustrieperziken).

Groot nadeel is echter dat de eigenschappen van de zaailingen niet van tevoren vast staan en dat deze mede afhankelijk zullen zijn van de herkomst van de gebruikte zaden. Bovendien kunnen zaailingonderstammen qua eigenschappen onderling nogal variabel zijn.

Voor de meeste zaailingonderstammen geldt echter dat deze een zeer sterke groeikracht hebben (zeker 30 tot 50% krachtiger dan ‘St. Julien A‘).

Door de zeer sterke groeikracht en de variabele kenmerken, kunnen dergelijke zaailingonderstammen voor commerciële teelten niet worden aanbevolen. Voor commerciële teelten kan beter gebruik worden gemaakt van vegetatief vermeerderde onderstammen, of van generatief vermeerderde onderstamrassen waarvan de kenmerken op voorhand beter bekend zijn.

Perzikzaailingen vormen geen wortelopslag.