Rasbeschrijving kiwi's

Yellow Queen

Het ras ‘Yellow Queen’ is vanuit Japan in Europa geïmporteerd door Häberli Obst- und Beerenzentrum AG te Neukirch-Egnach (Zwitserland). Zij bemachtigden dit ras in de periode vóór 1995 via een Japans postorderbedrijf, samen met enkele andere tot op dat moment onbekende kiwi-specialties. De door Häberli geïmporteerde kiwi-specialties werden in hun demonstratie- en onderzoekstuin in Neukirch-Egnach opgeplant, waarna enkele jaren later werd besloten om planten van ‘Yellow Queen’ voor de Europese markt te gaan vermeerderen. Daarmee was Häberli op dat moment één van de eerste bedrijven die plantmateriaal van geelvlezige kiwi’s op de Europese markt kon aanbieden.
Er is niets bekend over hoe het ras in Japan terecht is gekomen, doch het is aannemelijk dat het ras van origine uit China komt en daar waarschijnlijk een andere naam had. Mogelijk is de Chinese naam ‘Huang Yang’ een synoniem voor dit ras, doch dat is niet zeker. Aan de hand van foto’s hebben wij ook vastgesteld dat ‘Yellow Queen’ veel lijkt op ‘Golden King’. Mogelijk dat dit derhalve twee verschillende namen zijn voor hetzelfde ras, doch ook dat is geenszins zeker !

‘Yellow Queen’ is één van de weinige rassen in de kiwi-aanplant van FruitLent welke tot de botanische soort Actinidia chinensis wordt gerekend. Zoals gebruikelijk is bij deze botanische soort, hebben de planten van het ras ‘Yellow Queen’ vrijwel onbehaarde takken, bladeren en vruchten.

De groei van de plant is iets minder krachtig dan van de meeste andere vrouwelijke kiwirassen en de bloesems zijn ook iets kleiner dan van de vrouwelijke Actinidia deliciosa-rassen. De bloesems zijn meestal alleenstaand, soms in trosjes tot 3 stuks. De bloeitijd ten opzichte van de Actinidia deliciosa-rassen valt vroeg, namelijk enkele dagen vroeger dan van het mannelijke ras ‘Matua’. Hierdoor zijn de eerste bloemen van ‘Yellow Queen’ al open voordat er stuifmeel van ‘Matua’ beschikbaar is. Desalniettemin blijken de eerst geopende bloemen later toch gewoon vruchten te zetten. Blijkbaar blijven de stampers nog enkele dagen ontvankelijk voor het ontvangen van stuifmeel, zodra de ‘Matua’ enkele dagen later ook in bloei staat.
Ten opzichte van andere Actinidia chinensis-rassen bloeit ‘Yellow Queen’ juist laat, daarom is dit één van de weinige Actinidia chinensis-rassen waarvoor het klassieke mannelijke Actinidia deliciosa-ras ‘Matua’ toch voor de bestuiving kan worden gebruikt. ‘Yellow Queen’ is derhalve niet uitdrukkelijk aangewezen op vroeger bloeiende mannetjes van de soort Actinidia chinensis, zoals bij de meeste andere vrouwelijke Actinidia chinensis-rassen.

De planten van ‘Yellow Queen’ zijn zeer productief en geven fraaie grote vruchten met een hoekige vorm die aan relatief korte stelen aan de plant hangen. In geval van heftige windvlagen, is gebleken dat de vruchten van dit ras gemakkelijker van de plant breken dan die van andere rassen. De vruchten hebben geel tot heel lichtgroen gekleurd vruchtvlees. Alhoewel het vruchtvlees duidelijk aromatischer is dan van de gewone groenvlezige kiwi’s, is bij ons jaar na jaar gebleken dat de smaak helaas aan de zurige kant is. Dit komt omdat ‘Yellow Queen’ eigenlijk te laat rijpt voor het in FruitLent toegepaste pergola-teeltsysteem. De vruchten zijn daardoor nog te onrijp op het moment dat deze in november-december vóór het invallen van de vorst moeten worden geoogst. De late rijping is ook te merken doordat de vruchten van ‘Yellow Queen’ na de oogst pas heel laat beginnen te rijpen, terwijl dit bij de andere vrouwelijke kiwirassen al veel eerder het geval is. Ons is gebleken dat van de vruchten wel een fraaie gele kiwi-jam is te maken (hier wordt suiker aan toegevoegd, waardoor de zuurheid wordt gecompenseerd).

Gelet op de enorme vruchtbaarheid van dit ras, is sterke vruchtdunning in alle omstandigheden gewenst. De kwaliteit kan door sterke vruchtdunning ook wat verbeteren, maar het probleem van de (te) late rijping is er niet mee op te lossen.

De conclusie is dat ‘Yellow Queen’ een zeer productief ras is met zeer fraaie grote vruchten (mits voldoende gedund), doch dat deze voor Nederlandse omstandigheden te laat rijpt. Hierdoor adviseren wij om dit ras in Nederland niet aan te planten, doch om bij voorkeur te kiezen voor een vroeger rijpend ras. Indien u toch een ‘Yellow Queen’ wilt planten, dan alleen op een optimale standplaats waar de plant een voorsprong krijgt ten opzichte van het in FruitLent toegepaste pergola-systeem, bijvoorbeeld tegen een beschutte op het zuiden gerichte muur.

Na de extreme winter van 2012 bleek dat onze plant van ‘Yellow Queen’ in het geheel geen wintervorstschade vertoonde. Dit was opmerkelijk, omdat volgens de literatuur de soort Actinicia chinensis ten opzichte van de soort Actinidia deliciosa gevoeliger zou moeten zijn voor wintervorst. Onze planten van Actinidia deliciosa vertoonden na de extreme winter van 2012 namelijk wel allemaal in mindere of meerdere mate wintervorstschade.

De plant in FruitLent werd in het voorjaar van 2006 in FruitLent geplant en droeg in hetzelfde jaar al enkele vruchten. In 2008 kwam de plant echter in volle productie. De vruchten van ‘Yellow Queen’ worden ongeveer even groot als de kiwi’s in de supermarkt. In februari 2013 hebben we de plant uit onze collectie verwijderd, vanwege het feit dat deze te laat rijpt en dus niet op smaak komt. De vrijgekomen plek is ingenomen door een plant van het nieuwe vroegrijpende geelvlezige ras ‘Soreli’.
 Lees hier verder over de productiegegevens van de verschillende kiwiplanten in FruitLent.