Extra informatiebox FruitLent

Productiegegevens kiwiplanten


Hieronder staat in tabelvorm weergegeven wat de planten van de gewone kiwi in FruitLent hebben geproduceerd vanaf het moment dat deze in 2006 zijn geplant.

De plant van ‘Convi 97001’ werd in de zomer van 2006 geplant. De planten van de overige rassen werden reeds in het voorjaar van 2006 geplant. Hierdoor had de plant van ‘Convi 97001’ een kleine achterstand ten opzichte van de overige rassen.