Rasbeschrijving witte druiven

Suzi

Ook bekend als ‘Suzy’ of ‘Bornemissza Gergely 14’ of ‘BG 14′

Herkomst: Ontstaan uit een kruising van ‘Villard Blanc’ (‘Seyve Villard 12.375’)  x ‘Pannónia Kinsce’, door Dr. Jozsef Csizmazia uit Hongarije.

Trossen en bessen: Grote niet geheel ronde goudgeel gekleurde bessen aan grote langwerpige los gevormde trossen met een lange steel. Alhoewel de besgrootte zonder meer als ‘groot’ is te kwalificeren, kunnen de bessen binnen de tros nogal variëren qua grootte; het gemiddeld besgewicht bedraagt ongeveer 3,5 tot 4,1 gram. De trossen breken gemakkelijk. Rijpt vanaf eind september. Rijpe trossen kunnen relatief lang aan de stok bijven hangen. Ondanks het wat lagere suikergehalte (tot 16-17% Brix) hebben de bessen een goede smaak.

Groei: Zeer krachtige groei met groeiwijze rechtop, open gewasopbouw en middelmatige diefvorming. Het ras is gevoelig voor misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandigheden), waardoor een beschutte standplaats gewenst is. Volgens onze ervaring varieert de productiviteit van ‘Suzi’ nogal van jaar tot jaar. In jaren dat er overvloedig trossen worden gezet, is een goede trosdunning noodzakelijk. In andere jaren kunnen te weinig trossen worden gevormd.

Ziekten: Tamelijk goede resistentie tegen zowel valse meeldauw als echte meeldauw. In de trossen (op de stelen) kan aantasting door echte meeldauw optreden.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is aangekocht als het ras ‘Garant’. De aangekochte stok bleek echter geen ‘Garant’ te zijn. Na onderzoek is gebleken dat het hoogstwaarschijnlijk om het ras ‘Suzi’ gaat. De stok is geënt op een onbekende onderstam en in de zomer van 2005 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2006 voor het eerst vruchten. De stok is in het voorjaar van 2011 verwijderd om plaats te maken voor het uittesten van een ander ras.

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Onze totaalbeoordeling van ‘Suzi’ is REDELIJK. Deze wat lagere kwalificatie geven wij omdat ons is gebleken dat ‘Suzi’ geen consistente resultaten geeft; de productiviteit van jaar tot jaar kan nogal variabel zijn. Daar staat tegenover dat de trossen en bessen in de goede jaren imposant zijn.