Extra informatiebox FruitLent

FruitLent-totaalbeoordeling druivenrassen

Voor de bezoekers van de druivenpagina van FruitLent die de weergegeven rasseninformatie te omvangrijk vinden, hebben we de de FruitLent-totaalbeoordeling geïntroduceerd. Deze wordt onderaan de beschrijving van elke ras weergegeven.

Bij de totaalbeoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen (in oplopende volgorde):
– MATIG;
– REDELIJK;
– TAMELIJK GOED;
– GOED;
– 
ZEER GOED.

Bij deze totaalbeoordeling is uitgegaan van alle eigenschappen van het betreffende ras voor het gebruik als: tafeldruif voor de buitenteelt in Nederland.

Onze totaalbeoordeling zegt dus niets over de eventuele (on)geschiktheid als wijndruif en/of de eventuele (on)geschiktheid voor andere teeltgebieden en/of de eventuele (on)geschiktheid voor de teelt onder glas !

De totaalbeoordeling van pitloze druivenrassen staat op zichzelf. De totaalbeoordelingen van de pitloze rassen gelden derhalve alleen binnen die groep en moeten derhalve niet worden vergeleken met de totaalbeoordelingen van pithoudende rassen (en vice versa).

Voor de totaalbeoordeling zijn alle van belang zijnde raseigenschappen door ons gewogen. Uiteraard is deze totaalbeoordeling subjectief. Wij geven echter pas een totaalbeoordeling weer zodra we zelf vinden dat we voldoende ervaring met een bepaald ras hebben opgedaan om er enigszins betrouwbaar iets over te kunnen zeggen. Het is uiteraard altijd mogelijk dat een bepaald ras onder bepaalde omstandigheden anders reageert, waardoor deze niet aan de door ons gegeven totaalbeoordeling voldoet. Ook kan er variatie aanwezig zijn tussen de jaren (het ene jaar voortreffelijk, het volgende jaar matig). Als dit zich mocht voor doen, dan kan dit voor ons aanleiding zijn om de totaalbeoordeling naar boven of naar beneden bij te stellen.

Gelet op het voorgaande zal duidelijk zijn dat aan onze totaalbeoordeling geen rechten kunnen worden ontleend.