Rasbeschrijving kiwi's

Solo

Het ras ‘Solo’ is een tweeslachtig ras welke behoort tot de soort Actinidia deliciosa. Betrouwbare gegevens omtrent de herkomst van ‘Solo’ ontbreken. Nadere informatie daaromtrent is daarom welkom (e-mail).

Het ras wordt in enkele Europese landen incidenteel verkocht voor particuliere tuinen. Naast ‘Solo’ zijn er nog enkele andere tweeslachtige rassen die voor particuliere tuinen worden verkocht. Eén van die tweeslachtige rassen is ‘Jenny’. Over het ras ‘Jenny’ bestaan echter veel klachten omdat de planten -ondanks dat ze wel bloeien- toch geen vruchten vormen. Vanwege deze vaak gehoorde klacht is in FruitLent er voor gekozen om een ‘Solo’ (en dus geen ‘Jenny’) aan te planten. Verderop leest u echter dat de klachten over ‘Jenny’ helaas ook van toepassing blijken te zijn op ‘Solo’.
 Lees hier verder over de geslachtsvorming bij kiwi en de klachten over tweeslachtige kiwiplanten.

De huidige tweeslachtige rassen staan er om bekend dat (als ze al vruchten vormen) deze vruchten gewoonlijk veel kleiner zijn dan van de zuiver vrouwelijke rassen. Aangezien ‘Solo’ in FruitLent nog geen vruchten heeft gedragen, kan nog niet worden bevestigd dat dit ook voor ‘Solo’ geldt. Het is echter de verwachting dat dit wel zo zal zijn.

In FruitLent is ‘Solo’ voornamelijk aangeplant als bestuiver. De bloemen van ‘Solo’ leveren immers stuifmeel, waardoor deze in potentie kunnen worden gebruikt voor de bestuiving van de zuiver vrouwelijke rassen. Er is echter niets bekend over de stuifmeelkwaliteit van ‘Solo’. Het kan dus zijn dat de werkelijke waarde als bestuiver daardoor veel kleiner is dan van de bekende zuiver mannelijke rassen.

Indien een tweeslachtige plant als bestuiver wordt gebruikt dan kan de bestuiverplant ook vruchten dragen, hetgeen bij de zuiver mannelijke planten natuurlijk niet het geval is. Voor de bestuiving zijn in FruitLent echter ook nog de twee zuiver mannelijke rassen ‘Matua’ en ‘Belén’ aangeplant.

De plant van ‘Solo’ werd in het voorjaar van 2006 in FruitLent geplant en bloeide in 2008 voor het eerst. Alhoewel in het centrum van enkele van deze bloemen aanvankelijk wel zichtbaar was dat er naast meeldraden ook stampers werden gevormd, waren deze stampers aanzienlijk minder goed ontwikkeld dan bij de zuiver vrouwelijke rassen. Ondanks dat de bloemen dus wel (marginale) stampers bezaten, werden er vervolgens echter geen vruchten gevormd. Ook niet indien de bloemen handmatig werden bestoven met stuifmeel van het mannelijke ras ‘Matua’.

In 2009, 2010, 2011 en 2012 bleek dat de bloemen van ‘Solo’ vrijwel uitsluitend mannelijke kenmerken vertoonden en er derhalve nauwelijks tot geen stampers waren ontwikkeld. Vruchtzetting bleef in alle jaren geheel achterwege. We kunnen dus vaststellen dat ‘Solo’ geen zuiver tweeslachtig ras is, maar meer behoort tot de tussenvorm “inconstant mannelijk”. De veel gehoorde klachten over andere tweeslachtige rassen blijken dus helaas ook van toepassing te zijn op ‘Solo’.

Op grond van het bovenstaande kunnen we in ieder geval vaststellen dat het ras ‘Solo’ als tweeslachtig ras geen enkele waarde heeft en (net als andere tweeslachtige rassen) dus niet kan worden aanbevolen.

Na de bloeiperiode van 2012, hebben we ‘Solo’ op 25 juni uit de collectie van FruitLent verwijderd. De vrijgekomen plaats is ingenomen door het mannelijke ras ‘Belén’.