Rasbeschrijving perziken

Revita

Dit nieuwe ras is afkomstig uit Baden (Duitsland) en is onder licentie in de handel (houder: Werner Grafmüller uit Lahr). Omstreeks 1993-1997 geïntroduceerd.

De middelgrote vruchten hebben een fraaie rode blos en rijpen al in de eerste helft van juli (dit is derhalve aanmerkelijk vroeger dan in de verkoopdocumentatie van de diverse buitenlandse leveranciers wordt aangegeven). Het groenwit gekleurde vruchtvlees is zeer sappig en erg zoet, doch rondom de schil of de pit kan sprake zijn van een wrange smaak. De steen zit vast in het vruchtvlees.

In FruitLent is gebleken dat ‘Revita’ gevoelig is voor gespleten pitten. De vruchten met een gespleten pit groeien niet volwaardig uit en vallen meteen van de boom zodra ze beginnen te rijpen. De vruchten zonder gespleten pit zijn wel volwaardig volgroeid. De vruchten worden niet heel erg groot; het gemiddeld vruchtgewicht van de volwaardig uitgegroeide vruchten bedraagt ongeveer 95 gram; ze zijn daarmee ongeveer even groot als de perziken die in de supermarkt met z’n tienen in een doorzichtig kunststof bakje worden verkocht.

In FruitLent is ook gebleken dat de vruchten uitermate kwetsbaar zijn en al heel snel na de oogst lelijk worden doordat ze bruine drukplekken in het vruchtvlees gaan vertonen. Deze bruine drukplekken treden zelfs op indien de vruchten tijdens en na de oogst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Door deze kwetsbaarheid en door de gevoeligheid voor gespeten pitten, heeft ‘Revita’ naar onze mening geen commerciële waarde.

De bomen hebben een sterke groeikracht met een opgerichte groeiwijze. De boom geeft prachtige grote lichtroze bloesems, waardoor de boom tijdens de bloei een hoge sierwaarde heeft. De bladknoppen die in het voorjaar uitlopen zien er wat donkerder uit dan bij andere rassen. Later in het seizoen is er geen verschil in bladkleur. ‘Revita’ heeft een goede productiviteit.

Uit een beproeving in Duitsland (op het Obstbauversuchsgelände Stutel der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Würzburg / Veitshöchheim), waarbij vanaf het derde jaar na het planten de vatbaarheid voor krulziekte van diverse perziken- en nectarinerassen werd beoordeeld, kwam naar voren dat ‘Revita’ van alle geteste rassen de geringste vatbaarheid had. Het ras ‘Benedicte’ werd in deze proef beoordeeld als het op één na minst vatbaar. Ook volgens de ervaringen in FruitLent blijkt dat ‘Revita’ inderdaad minder vatbaar is dan ‘Benedicte’.

In het voorjaar van 2009 bleek dat veel bloemknoppen gedurende de strenge wintervorst in januari 2009 waren bevroren, waardoor deze bloemknoppen niet meer wilden uitlopen. We kunnen derhalve vaststellen dat de winterhardheid van de bloemknoppen van dit ras onder bepaalde omstandigheden wat minder is. De wintervorstgevoeligheid van de bloemknoppen zegt uiteraard niets over de gevoeligheid voor late voorjaarsvorst tijdens de bloeiperiode. Daarom was er ondanks het bevriezen van veel bloemknoppen door het uitblijven van late nachtvorst in 2009 toch nog sprake van een volle oogst !

In FruitLent is in het voorjaar van 2006 een boom van ‘Revita’ geplant, geënt op de onderstam ‘Pumiselect‘ ®. Alhoewel de boom al in 2007 enkele vruchten droeg, kwam de boom pas met ingang van 2009 goed in productie.

Ondanks de geringere vatbaarheid voor krulziekte en de zeer fraaie bloesems, is de boom in de zomer van 2009 uit de collectie van FruitLent verwijderd vanwege de samenloop van de bovengenoemde negatieve eigenschappen, namelijk:
– de gevoeligheid voor gespleten pitten, en:
– de vast zittende steen, en:
– de zeer grote kwetsbaarheid, en:
– de wrange bijsmaak nabij de steen / schil, en:
– de wat kleinere vruchten.
Enkele negatieve eigenschappen zouden voor ons uiteraard geen reden zijn om een ras uit de collectie te verwijderen. Rassen met louter positieve eigenschappen bestaan immers bij geen enkel gewas. In het geval van ‘Revita’ vonden we de samenloop van de verschillende negatieve eigenschappen toch wat te veel van het goede, bovendien hadden we inmiddels plantmateriaal van de perzik ‘Avalon Pride’ bemachtigd, een veelbelovend nieuw ras die de plaats van ‘Revita kon innemen.