Extra informatiebox FruitLent

Onderstam Pumiselect ®


Deze onderstam met de werkelijke rasnaam ‘Rhenus 2’ is afkomstig van het Forschungsanstalt Geisenheim (Duitsland) en is in 1973 door Dr. Helmut J. Jacob geselecteerd uit de soort Prunus pumila. Deze soort komt van origine uit Noord-Amerika en staat ook wel bekend onder de naam zandkers of zandpruim.
De eerste proeven met deze onderstam hebben plaatsgevonden van 1986 tot 1995, waarbij deze onderstam in Duitsland goede resultaten liet zien. De onderstam is geïntroduceerd onder de merknaam ‘Pumiselect’ ®. Ook wordt af en toe wel de naam ‘Micronette’ gebruikt.

De onderstam ‘Pumiselect’ ® is bedoeld voor abrikozen en perziken (inclusief nectarines). Een belangrijk kenmerk van de onderstam is de veel zwakkere groei ten opzichte van de oude zaailingonderstammen. De groei van de boom ten opzichte van zaailingonderstammen wordt gereduceerd tot ongeveer 50%. Ten opzichte van de bekende buitenlandse onderstammen ‘Nemaguard’ en ‘Lovell’ wordt de groei met ongeveer 30% à 35% gereduceerd. De groeireductie ten opzichte van de bekende onderstam ‘St. Julien A‘ bedraagt ongeveer 20 tot 30%.

‘Pumiselect’ ® is dus een vrij zwak groeiende onderstam die daardoor geschikt is voor intensieve beplantingen. In dergelijke beplantingen kunnen de bomen dichter op elkaar worden geplant, komt de beplanting sneller in productie en wordt over de jaren heen een hogere opbrengst per hectare behaald.

‘Pumiselect’ ® heeft verder de volgende kenmerken:
– hoge en vroeg intredende productie;
– vruchtgrootte goed (alhoewel ook enkele berichten bestaan over tegenvallende vruchtgrootte);
– weinig wortelopslag;
– zeer koudetolerant (alhoewel ook enkele berichten bestaan over tegenvallende vorstresistentie);
– tolerant voor zandige gronden;
– tolerant voor droge bodems;
– gevoelig voor natte grond;
– gevoelig voor chlorose door ijzergebrek;
– resistent tegen het sharka virus (PPV = plum pox virus);
– resistent tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita en Meloidogyne javanica);
– middelmatig resistent tegen tegen ringaaltjes (Mesocriconema xenoplax);
– vatbaar voor wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans of Pratylenchus vulnus);
– matige verankering in de grond, waardoor boompaal vereist;
– kan worden vermeerderd door winterstek, zomerstek en in weefselkweek;
– verenigbaar met abrikozen en perziken (inclusief nectarines);
– ook berichten bekend over slechte verenigbaarheid met bepaalde abrikozenrassen;
– vanwege onverenigbaarheid niet geschikt voor pruimen.

In FruitLent is ons gebleken dat bomen die zijn geënt op onderstam ‘Pumiselect’ ® voor het planten gemakkelijk zijn te herkennen aan de typische zeer flexibele rood gekleurde wortels: