Rasbeschrijving perziken

Red Peachy

‘Red Peachy’ is een dwergperzik, waarvan de groei -net als bij de overige dwergperziken- wordt gekenmerkt door zeer korte internodiën (dus een kleine afstand tussen de bladeren). Dit ras is voornamelijk voor de sierwaarde bedoeld.

Het is een ras van onbekende herkomst welke in Nederland voor het eerst onder de fantasienaam ‘Red Peachy’ werd beschreven in de Dendroflora Nr. 24 uit 1987 (samen met met ‘Pink Peachy’ en ‘White Peachy’).

‘Red Peachy’ bloeit in het voorjaar iets later dan ‘Pink Peachy’ en vrijwel tegelijk met tot een fractie later dan ‘White Peachy’. ‘Red Peachy’ heeft fraaie middelgrote half-dubbele zeer donkerroze bloesems. Aangezien de boompjes zeer uitbundig bloeien en de gezette vruchtjes door de korte internodiën vervolgens erg dicht op elkaar zitten, is in geval van goede vruchtzetting een zeer ruime vruchtdunning strikt noodzakelijk. Indien een goede vruchtdunning heeft plaatsgevonden, kunnen de overgebleven vruchtjes vervolgens uitgroeien tot vruchten van gemiddeld zo’n 45 tot 55 gram. De vruchten blijven derhalve tamelijk klein. Ze rijpen in de eerste helft van september.

Veel vruchten hebben aan het uiteinde een puntje. De vruchten hebben een nogal onaantrekkelijk uiterlijk, aangezien ze van buiten volledig wit van kleur zijn, derhalve zonder enige gekleurde blos. Ook het vruchtvlees is groenwit van kleur en heeft een steen die niet erg aan het vruchtvlees hecht. De eetkwaliteit is redelijk, doch de schil heeft een zeer sterke beharing die daardoor tijdens het eten nadrukkelijk opvalt.

‘Red Peachy’ is vatbaar voor de krulziekte en moet derhalve hiervoor bespoten worden. Aangezien de boom nooit een grote omvang zal krijgen, is dit echter eenvoudig te realiseren. De boompjes hebben een opgerichte groeiwijze.

Het boompje is waarschijnlijk geënt op de onderstam ‘St. Julien A‘ en staat sinds het voorjaar van 2007 in het siertuingedeelte van FruitLent en is daar in een sierlijke compositie met ‘Pink Peachy’ en ‘White Peachy’ aangeplant. Het boompje droeg al in 2007 voor het eerst vruchten. In verband met een grondige verbouwing van het siertuingedeelte, heeft het boompje gedurende 2015 op een tijdelijke plek gestaan. Op 27 februari 2016 is het boompje echter opnieuw in het siertuingedeelte uitgeplant, dit keer in een compositie met alle andere dwergrassen (in een kruislings plantverband van 0,75 bij 0,47 m). Medio februari 2021 was sprake van strenge vorst, op het moment dat de perzikboompjes al enigszins waren uitgelopen. Hierdoor is ons boompje van ‘Red Peachy’ zodanig beschadigd geraakt dat deze nadien dood is gegaan. Op 19 maart 2022 is echter opnieuw een boompje van ‘Red Peachy’ in FruitLent uitgeplant.