Rasbeschrijving paarserode / roze druiven

Kalina

Herkomst: Afkomstig van Rebschule Andreas Meier & Co uit Würenlingen, Zwitserland. Wij bespeuren echter geen verschil met het Duitse ras ‘Ganita’ en denken dat het hier gaat om hetzelfde ras. Vermoedelijk heeft Rebschule Andreas Meier & Co het Duitse ras ‘Ganita’ in Zwitserland geïntroduceerd onder een eigen naam. Onze lezing wordt ondersteund door gegevens van Vitis International Variety Catalogue (VIVC), doch deze lezing wordt overigens weersproken door Meier.

Trossen en bessen: Tamelijk kleine tot middelgrote roze (paarsrood) gekleurde ronde bessen (gemiddeld circa 1,6 à 2,2 gram) aan middelgrote tot grote los gevormde trossen. Rijpt vanaf medio september. De bessen hebben een dunne schil en zijn daardoor enigszins kwetsbaar. Als de druiven lang aan de stok blijven hangen, dan schrompelen ze enigszins in. Behaalt een hoog suikergehalte (tot ruim 22% Brix). De bessen hebben een goede zeer zoete smaak, waarbij de pitten niet al te veel opvallen.

Groei: Zeer sterke groei met groeiwijze rechtop en gemiddelde diefvorming. Rood verkleurend herfstloof. Loopt vroeg uit.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw en redelijke resistentie tegen echte meeldauw. Gevoelig voor lamsteligheid.

Gebruik: Aanvankelijk op de markt gebracht als tafeldruif. Voor de commerciële teelt zijn de bessen hiervoor echter te klein en dunschalig. Wordt nu ook gebruikt als wijndruif. In particuliere tuinen nog steeds bruikbaar als tafeldruif, vanwege de prima smaak en het fraaie uiterlijk.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam ‘5C’ (kloon 6-22) en is in het voorjaar van 2008 geplant. Deze droeg in 2009 voor het eerst vruchten.
Daarnaast hadden we in FruitLent twee jaar eerder, in het voorjaar van 2006, een geënte stok van het ras ‘Ganita’ geplant (op onbekende onderstam). Deze stok droeg in 2007 voor het eerst vruchten. Een deel van de bijgevoegde foto’s is afkomstig van deze stok. Deze stok bleek later identiek te zijn aan de ‘Kalina’ die we twee jaar later rechtstreeks van Rebschule Andreas Meier & Co in Zwiterland hadden gekocht. We dachten aanvankelijk dat de naam van één van beide stokken niet juist was. Gaandeweg zijn we echter tot het inzicht gekomen dan ‘Ganita’ en ‘Kalina’ waarschijnlijk twee verschillende namen voor hetzelfde ras zijn. Een tweede geplante stok van ‘Ganita’ (van betrouwbare herkomst) bleek opnieuw identiek aan de ‘Kalina’ van Meier. In de catalogus van Vitis International Variety Catalogue (VIVC) wordt ook aangeven dat ‘Kalina’ en ‘Ganita’ dezelfde zijn.

Op 2 april 2021 is de stok van ‘Kalina’ uit onze collectie verwijderd, waardoor dit ras met ingang van die datum niet meer in onze collectie aanwezig is. Aangezien  we de hand hadden weten te leggen op een partij plantmateriaal van weer nieuwere Oost-Europese tafeldruifrassen, moesten wat bestaande stokken het veld ruimen. ‘Kalina’ lag dan voor de hand om te ruimen, vanwege de lagere totaalscore (zie onder) en aangezien deze toch identiek bleek aan ‘Ganita’ (die we wel hebben aangehouden). De vrij gekomen ruimte is ingenomen door een stok van ‘Preobrazhenie’.

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij geven ‘Kalina’ de beoordeling REDELIJK. Nadelen zijn de nogal kleine bessen die snel verdrogen als gevolg van lamsteligheid. Pluspunten zijn de fraaie kleur, de vroege rijping en de zoete smaak.