Rasbeschrijving paarserode / roze druiven

Heike - pitloos

Herkomst: Dit ras werd als nieuwigheid in 2010 in Duitsland geïntroduceerd, maar blijkt in werkelijkheid waarschijnlijk het Amerikaanse ras ‘Flame Seedless’ te zijn. Deze is afkomstig uit een complexe kruising die in 1961 werd gemaakt door John H. Weinberger (Fresno, Californië, USA) tussen (‘Cardinal’ x ‘Sultanina’) x ((‘Red Malaga’ x ‘ Tifafihi Ahmer’) x (‘Muscaat van Alexandrië’ x ‘Thompson Seedless’)). In 1973 geïntroduceerd.

Trossen en bessen: Geeft roze tot paarsrode ronde middelgrote bessen (2,0 gram) aan los gevormde enigszins langwerpige middelgrote trossen. De trossen breken gemakkelijk; mede hierdoor blijven de steeltjes soms aan de rijpe bessen zitten. De verkleuring van de bessen wijkt enigszins af van andere paarsrode / roze rassen: de bessen van ‘Heike’ zijn van dichtbij namelijk iets gevlekt en gestreept, terwijl de andere rassen egaal verkleuren. Op enige afstand valt de gevlekte en gestreepte doorkleuring echter niet op. De bessen zijn pitloos en hebben stevig vruchtvlees met een goede neutrale smaak (suikergehalte tot 17% Brix).
‘Heike’ rijpt al vroeg, in Nederland omstreeks medio september en is dus ruimschoots vroeg genoeg voor Nederlandse buitenteelt.

Groei: Middelsterke groei met groeiwijze rechtop. De productiviteit staat bekend als gemiddeld, doch in FruitLent moesten we tot het vijfde groeijaar wachten, alvorens de stok wilde gaan dragen. Een moeizame vruchtbaarheid zien we bij meer pitloze rassen en bij rassen die direct van andere pitloze rassen afstammen. Pitloze rassen met een moeizame vruchtbaarheid moeten volgens de Guyot-methode worden gesnoeid (dus niet met de klassieke cordon-snoei).

Ziekten: Naar onze mening is de resistentie tegen zowel echte en valse meeldauw maar zeer matig. Dit kan verklaard worden door de afstamming, aangezien er geen resistente rassen in de (complexe) stamboom voor komen. In strenge winters gevoelig voor het bevriezen van de knoppen. Enigszins gevoelig voor lamsteligheid.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam ‘125AA’ (kloon Fr 26) en in het voorjaar van 2011 uitgeplant. Het duurde lang voor dat de stok in productie kwam, want de eerste trossen zijn pas in 2015 geoogst. Op 15 april 2023 is de stok van ‘Heike’ uit onze collectie verwijderd, waardoor dit ras met ingang van die datum niet meer in onze collectie aanwezig is. Verwijdering heeft niet plaatsgevonden omdat we ‘Heike’ een slecht ras vonden, maar omdat we door willen gaan met het testen van nieuwe rassen. Dan moet er nu eenmaal ergens ruimte worden gemaakt. De vrij gekomen ruimte is ingenomen door een stok van ‘Roza Rannaja’.

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen ‘Heike’ als: REDELIJK. Dit is een beoordeling ten opzichte van de overige pitloze rassen, dus niet ten opzichte van de pithoudende rassen.
Reden voor de wat lagere beoordeling is het feit dat het lang kan duren voordat de stokken in productie komen en de matige resistentie tegen schimmelziekten.