Rasbeschrijving blauwe druiven

Esther

Ook bekend als ‘R.65’, ‘Königliche Esther’ of kortweg ‘Ester’ of ‘Eszter’.

Herkomst: Ontstaan uit een kruising (in 1969) van ‘Villard Blanc’ (‘Seyve Villard 12.375’) x ‘Magaracsi Csemege’ door Dr. Sandor Szegedi van het wijnbouwinstituut Kecskemet in Hongarije.
Uit dezelfde kruising aan hetzelfde instituut komt ook het ras ‘Lidi’, welke eveneens in de collectie van FruitLent is opgenomen.

Trossen en bessen: Middelgrote tot grote licht elliptische blauwe bessen aan middelgrote enigszins compacte geschouderde trossen. De trossen zijn enigszins onregelmatig gevormd. Vaak bevinden zich in de trossen kleine groene niet gezette besjes, die pas in een later stadium blauw kleuren. Dunne schil. Het zeer stevige vruchtvlees wordt erg zoet (tot ruim 20% Brix) en heeft een zeer goede smaak. Door het stevige vruchtvlees vallen de pitten tijdens het eten niet erg op. Rijpt al vroeg: vanaf half september.
Van alle blauwe rassen in FruitLent beginnen de bessen van ‘Esther’ als één van de eerste blauw te kleuren, waardoor de bessen al vroeg de belangstelling van de vogels hebben. Het tijdig aanbrengen van een vogelnet is derhalve een must.

Groei: Middelsterke groeikracht. Loopt vroeg uit. Fraaie dieprode bladkleuring die al vrij vroeg in de zomer aanvangt. Het ras is zeer gevoelig voor misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandigheden), waardoor een beschutte standplaats gewenst is. De misbloei bij ‘Esther’ kan in sommige jaren zodanig ernstig zijn dat er geen fatsoenlijk gevormde trossen (met commerciële waarde) kunnen worden geoogst. In geval van misbloei vallen de niet gezette bessen bij ‘Esther’ niet af; hierdoor ontstaat het bovenomschreven verschijnsel van de kleine groene niet gezette besjes in de tros.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw en een zeer goede resistentie tegen echte meeldauw. Neigt bij overrijpheid naar Botrytis, waardoor rijpe trossen beter niet te lang kunnen blijven hangen. Ook is in FruitLent gebleken dat de bessen in periodes met overdadige regenval gemakkelijker open barsten dan die van de andere blauwe rassen die in dezelfde periode afrijpen; dit komt door de dunnere schil van ‘Esther’. Door de vroege rijping van ‘Esther’ zijn de gebarsten bessen ook aantrekkelijk voor wespen.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam (waarschijnlijk ‘SO4’, ‘125AA’ of ‘5BB’) en in het voorjaar van 2007 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2008 voor het eerst vruchten.

Op 2 april 2021 is de stok van ‘Esther’ uit onze collectie verwijderd, waardoor dit ras met ingang van die datum niet meer in onze collectie aanwezig is. Aangezien  we de hand hadden weten te leggen op een partij plantmateriaal van weer nieuwere Oost-Europese tafeldruifrassen, moesten wat bestaande stokken het veld ruimen. ‘Esther’ lag dan voor de hand om te ruimen, vanwege de lagere totaalscore (zie onder). De vrij gekomen ruimte is ingenomen door een stok van ‘Sfinx’.

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen ‘Esther’ als REDELIJK. De smaak is voortreffelijk. Onze totaalbeoordeling is echter toch wat lager dan van de andere blauw gekleurde rassen ‘Muscat Bleu’, ‘Galanth’ en ‘Nero’, vanwege de grote gevoeligheid voor gescheurde bessen (en wespenvraat) en de gevoeligheid voor misbloei die tot trosmisvormingen (en zelfs misoogsten) kan leiden.