Rasbeschrijving tomaten

Blueberry - blauwe (paarse) tomaat

‘Blueberry’ is een selectie uit ‘OSU Blue’. Deze selectie heeft plaatsgevonden in de Verenigde Staten, nadat ‘OSU Blue’ te vroeg was “ontsnapt” uit het veredelingsprogramma van de Oregon State University. Op dat moment was ‘OSU Blue’ nog niet helemaal stabiel, zodat het mogelijk was om uitsplitsingen te selecteren en aan dergelijke uitgesplitste gestabiliseerde selecties een andere naam te geven. Het is overigens waarschijnlijk dat er verschillende selecties met de naam ‘Blueberry’ in omloop zijn.
Lees hier meer over de ontstaansgeschiedenis van blauwe tomaten.

Doordat ‘Blueberry’ een selectie is uit ‘OSU Blue’ lijken deze twee rassen in veel opzichten op elkaar, doch er zijn tegelijkertijd toch ook wel wat verschillen te bespeuren. Deze verschillen zijn:

  • de eerste vruchten van ‘Blueberry’ rijpen wat vroeger dan van ‘OSU Blue’;
  • de planten van ‘Blueberry’ zijn wat productiever dan ‘OSU Blue’;
  • de trossen van ‘Blueberry’ dragen ongeveer 20 tot 25 vruchten, tegen 8 tot 12 bij de ‘OSU Blue’;
  • de vruchten van ‘Blueberry’ zijn voornamelijk tweehokkig en blijven wat kleiner (gemiddeld vruchtgewicht ongeveer 60 à 65 gram);
  • de vruchten van ‘OSU Blue’ zijn in het onrijpe stadium nagenoeg geheel paars van kleur met een doffe gloed, terwijl de vruchten van ‘Blueberry’ in het onrijpe stadium alleen in de bovenste helft paars zijn gekleurd en juist glanzen;
  • in het rijpe stadium hebben de vruchten van ‘OSU Blue’ wat meer paars dan van ‘Blueberry’.

Dit zijn de overeenkomsten tussen ‘Blueberry’ en ‘OSU Blue’:

  • de planten hebben precies dezelfde groeiwijze en uiterlijk, beiden met een matige groeikracht en een open gewasopbouw;
  • de smaak van beide rassen is ongeveer hetzelfde: deze is dus niet bijzonder goed (een zachte, wat vlakke tomatensmaak);
  • bij het rijpen worden de vruchten van beide rassen glanzend, waarbij het verschil dat in het onrijpe stadium dus nadrukkelijk aanwezig is langzamerhand verdwijnt.