Rasbeschrijving tomaten

Zonneschijn Goudgele - goudgele tomaat

Dit ras is ook wel kortweg bekend als ‘Zonneschijn’ en is in 1941 voor het eerst in de handel gebracht door Turkenburg’s Zaadhandel in Bodegraven. Het ras zou zijn ontstaan door een spontane variatie. Het betreft derhalve een oud ras, welke waarschijnlijk van Nederlandse herkomst is.

Gedurende acht jaar is er bij het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) gewerkt aan het opstellen van een overzicht van rassen van land- en tuinbouwgewassen die tussen 1850 en de Tweede Wereldoorlog in Nederland geteeld werden. In 2015 is uit de “Oranje Lijst” een selectie gemaakt van rassen die beschouwd kunnen worden als belangrijk voor Nederland in de periode 1850-1950. Zowel veredelaars als deelnemers aan Stichting De Oerakker hebben commentaar geleverd op deze selectie, wat nu de “Erfgoedlijst” van Nederlandse gewassen genoemd wordt en bestaat uit 375 rassen van 64 gewassen. Het ras ‘Zonneschijn Goudgele’ is opgenomen op deze Erfgoedlijst. Er wordt naar gestreefd om van de gehele Erfgoedlijst een veiligheidsduplicaat op te slaan in de bewaarfaciliteiten van het CGN. Door FruitLent is daartoe een monster van ‘Zonneschijn Goudgele’ ter beschikking gesteld.

Het ras ‘Zonneschijn Goudgele’ geeft ronde goudgele vruchten van normaal formaat, gemiddeld ongeveer 70 – 90 gram per vrucht. Het zachte vruchtvlees is eveneens goudgeel van kleur en heeft een goede smaak. De vruchten zijn relatief weinig gevoelig voor scheuren.

‘Zonneschijn Goudgele’ is een ras waarvan de eerste vruchten middelvroeg rijpen: in 2015 waren in de hobbykas 61 dagen nodig tussen uitplanten en de eerste rijpe vrucht.

De planten groeien als een stamtomaat, zodat de dieven moeten worden weggenomen. De planten hebben een matige groeikracht met relatief korte bladeren. Hierdoor hebben de planten een overzichtelijke open groeiwijze. Ook in de buitenteelt geeft dit ras redelijke resultaten.