Zaden bestellen

Lees onderstaande alstublieft aandachtig door voordat u naar de webshop gaat !

Achtergronden
Zoals u op de homepage heeft kunnen lezen is FruitLent géén boomkwekerij, tuincentrum of tuinbouwbedrijf, doch een hobbytuin met een bijzondere collectie met fruitgewassen en vruchtgroenten. Het verkopen van plantmateriaal en zaden is derhalve geen doelstelling op zich. Desalniettemin is het mogelijk om bij ons zaden te bestellen van enkele van de soorten en rassen die we in onze eigen tuin / hobbykas hebben getest.

De prijs die we vragen voor de zaden is een vergoeding voor de kosten m.b.t. het oogsten, schonen, verpakken en verzenden van de zaden. De opbrengst wordt ook gebruikt om (een gedeelte van) de kosten te dekken voor de instandhouding, uitbreiding en/of vernieuwing van de collectie van FruitLent en van deze website.

KORTING tot 50% !
De prijs waarvoor we de zaden aanbieden lijkt in eerste opzicht misschien wat veel, maar we hebben een automatisch kortingssysteem in de webshop ingebouwd. De prijs die u aanvankelijk in de webshop ziet, is de prijs voor één verpakking inclusief de verzendkosten (binnen of buiten Nederland maakt niet uit).
Zodra u meer dan één verpakking bestelt of zodra de totale bestelwaarde boven de 5 euro komt, gaat de prijs per verpakking steeds verder naar beneden. De korting loopt op tot 50%. De webshop doet dit automatisch. Door dit automatische kortingssysteem drukken de verzend- en verpakkingskosten die wij moeten maken steeds minder zwaar op de gehele bestelling. Probeert u het maar eens uit door meer producten in het winkelmandje te doen; u ziet dan vanzelf hoe het werkt en hoe snel de prijzen automatisch dalen !

Wijze van aflevering:
Aangezien we een hobbyist zijn, moet u geen mooie professionele gedrukte zaadzakjes verwachten. We leveren de zaden in een plastic gripzakje met een duidelijk geprinte sticker er op met soort- en rasaanduiding. Het aantal zaden per verpakking vindt u in de beschrijving bij de verschillende rassen. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn de verzendkosten inbegrepen (maakt niet uit binnen of buiten Nederland).

Bestellen, betalen en verzenden:
Nadat u de bestelling in de webshop heeft doorgegeven, ontvangt u binnen enkele ogenblikken een e-mail met een samenvatting van de bestelling. Mocht u deze e-mail niet ontvangen, kijk dan in uw spam-box. In die e-mail staan ook de betaal-instructies. Na betaling vindt de verzending gewoonlijk binnen één dag plaats (maximaal enkele dagen).

Leveringsvoorbehoud:
Houd er rekening mee dat we dit als hobby doen en van veel zaden maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar is. We kunnen dus niet in grote hoeveelheden leveren. Achter de webshop zit géén geavanceerd systeem van voorraadbeheer. Daarom geldt van onze kant altijd een leveringsvoorbehoud. We zorgen er zo veel mogelijk voor dat alles wat in de webshop zichtbaar is ook daadwerkelijk beschikbaar is. Mocht u onverhoopt toch iets hebben besteld dat niet meer op voorraad is, dan zullen we vervanging of terugbetaling aanbieden.

Overig:
De meeste zaden die we verkopen zijn diverse jaren bewaarbaar. De zaden die door ons worden verkocht zijn 0 tot 4 jaar oud, zodat we er van uit gaan dat deze in ieder geval in het jaar van aankoop nog kiemkrachtig zijn. Uiteraard streven we naar raszuiverheid. Er kan echter nooit voor worden ingestaan dat de zaden 100% raszuiver zijn (bijvoorbeeld als gevolg van abusievelijke kruisbestuiving of vermenging van zaden), doch we hebben daar in de praktijk gelukkig nog nooit klachten over gehad.

Teelthandleiding:
Indien u onvoldoende vertrouwd bent met de opkweek en teelt van de planten die uit de zaden groeien, dan raden we u aan om direct na de aankoop van de zaden bij de boekhandel één van de onderstaande boeken aan te schaffen. U zult dan meer plezier beleven aan uw eigen gekweekte planten.

Het navolgende boek kan als all-round naslagwerk voor de teelt van groenten en fruit worden aanbevolen en mag om die reden bij geen enkele hobbytuinder in de boekenkast ontbreken. De twee Vlaamse auteurs hebben beiden een ruime ervaring en zijn als docent op tuinbouwscholen werkzaam.
     Groente & Fruit Encyclopedie
     door: Luc Dedeene / Guy de Kinder
     © 2004, Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht
     ISBN 90-215-3845-8
Opmerking: nadien zijn nog nieuwe herziene drukken van Groente & Fruit Encyclopedie verschenen. Deze herziene drukken hebben een ander ISBN-nummer.

Ook de boeken van de Vlaamse auteur Peter Bauwens zijn zeer de moeite waard.

FruitLent