Rasbeschrijving perziken

White Peachy

‘White Peachy’ is een dwergperzik, waarvan de groei -net als bij de overige dwergperziken- wordt gekenmerkt door zeer korte internodiën (dus een kleine afstand tussen de bladeren). Dit ras is voor de sierwaarde bedoeld.

Het ras betreft een onbenaamde import uit Japan, welke in Nederland voor het eerst onder de fantasienaam ‘White Peachy’ werd beschreven in de Dendroflora Nr. 24 uit 1987 (samen met met ‘Pink Peachy’ en ‘Red Peachy’).

‘White Peachy’ bloeit in het voorjaar iets later dan ‘Pink Peachy’ en vrijwel tegelijk met tot een fractie vroeger dan ‘Red Peachy’. ‘White Peachy’ heeft fraaie grote dubbele spierwitte bloesems. Na de vruchtzetting blijkt vaak dat er veel dubbele vruchtjes zijn gezet, omdat in veel bloesems kennelijk twee vruchtbeginsels aanwezig zijn. De vruchtzetting kan overdadig zijn, waardoor er in principe moet worden gedund. Bij het dunnen kunnen dubbele vruchtjes dan worden verwijderd, of kan één van de dubbele vruchtjes voorzichtig worden weggebroken. De vruchten die vervolgens uitgroeien splijten echter vrijwel allemaal open voordat ze eetrijp zijn. Vervolgens vallen deze als gevolg van rotting van de boom. Dit ras heeft derhalve geen fruitteeltkundige waarde, zodat alleen de sierwaarde resteert in verband met de prachtige dubbele witte bloesems. Daarom zou overwogen kunnen worden om alle vruchtjes na de vruchtzetting af te plukken, zodat er later in het seizoen geen sprake is van afvallende rottende vruchten.

De bladkleur van de ‘White Peachy’ is iets lichter dan van ‘Pink Peachy’ en ‘Red Peachy’ en de groeiwijze is ten opzichte van deze twee andere rassen wat meer hangend. Bovendien hebben de takken de neiging om te verkalen.

‘White Peachy’ is vatbaar voor de krulziekte en moet derhalve hiervoor bespoten worden. Aangezien de boom nooit een grote omvang zal krijgen, is dit echter eenvoudig te realiseren.

Het boompje is waarschijnlijk geënt op de onderstam ‘St. Julien A‘ en staat sinds het voorjaar van 2007 in het siertuingedeelte van FruitLent en is daar in een sierlijke compositie met ‘Pink Peachy’ en ‘Red Peachy’ aangeplant. Het boompje droeg al in 2007 voor het eerst vruchten, die door de bovenomschreven oorzaak van de boom vielen voordat ze eetrijp waren.
In verband met een grondige verbouwing van het siertuingedeelte, heeft het boompje gedurende 2015 op een tijdelijke plek gestaan. Vervolgens is besloten is om dit boompje niet te hergebruiken, waardoor we op 27 februari 2016 een nieuw boompje van ‘White Peachy’ in het siertuingedeelte hebben uitgeplant, dit keer in een compositie met alle andere dwergrassen (in een kruislings plantverband van 0,75 bij 0,47 m).