Rasbeschrijving abrikozen

Tros Oranje

In de “7e Beschrijvende rassenlijst voor fruit 1954” wordt als synoniem ‘Vroege Oranje’ vermeld. In andere jaargangen van de rassenlijst en in andere literatuur komen we dit synoniem niet tegen, zodat we ons moeten afvragen of dit inderdaad een gangbaar synoniem voor dit ras is.

‘Tros Oranje’ is tot nu toe het meest verbreid in Nederland. De herkomst van het ras is onbekend. Voor zover bekend komt deze buiten onze grenzen niet of nauwelijks voor. Het is evenwel natuurlijk niet uit te sluiten dat dit oude ras in het buitenland onder een andere naam bekend is. Alhoewel ‘Tros Oranje’ door de komst van nieuwe en betere rassen al lang is achterhaald, is dit het ras welke nog steeds voornamelijk wordt verkocht door Nederlandse boomtelers en tuincentra.

‘Tros Oranje’ is een productief ras met kleine oranje vruchten die aan de zonzijde een fraaie rode blos krijgen. Het gemiddeld vruchtgewicht is slechts 23 gram (grootste vruchten circa 27 à 30 gram). Het formaat van de vruchten is daarmee aanzienlijk kleiner dan van de moderne rassen in de collectie van FruitLent. De vruchten van het moderne ras ‘Goldrich’ worden bijvoorbeeld ongeveer 4 maal zo zwaar; de vruchten van het moderne ras ‘Hargrand’ worden zelfs met gemak 4 tot 6 maal zo zwaar.
Ondanks het kleine formaat van de vruchten, is het stevige oranje vruchtvlees van ‘Tros Oranje’ wel goed van smaak. De vruchten vallen gemakkelijk van de boom als ze eenmaal zijn gerijpt. De vruchten rijpen echter redelijk gelijktijdig af, waardoor het eventueel mogelijk is om de gehele boom te oogsten zodra de eerste vruchten beginnen te vallen.

De boom heeft een middelsterke groeikracht, waarbij de takken de neiging hebben om dood zijhout te vormen en te verkalen. Hierdoor zien de bomen er minder fraai uit dan van andere moderne rassen in FruitLent. De bloesems van ‘Tros Oranje’ zijn in tegenstelling tot die van de overige moderne rassen in onze collectie vrijwel wit van kleur. De bloesems van ‘Tros Oranje’ zijn zelfbestuivend. Ons is gebleken dat ‘Tros Oranje’ een paar dagen eerder bloeit dan de overige moderne rassen on onze collectie. Wij verwachten om die reden dat de bloesems van ‘Tros Oranje’ iets meer kans lopen op schade door nachtvorst.

In FruitLent is in het voorjaar van 2006 een boom aangeplant in het siertuingedeelte. De boom werd uitsluitend aangeplant om te dienen als referentiekader voor de overige moderne abrikozenrassen die in de collectie van FruitLent zijn opgenomen. De geplante boom was geënt op de onderstam ‘St. Julien A‘ en betrof een halfstam-model die in het opvolgende jaar verder werd opgekweekt in een hoogstam-model. De boom droeg vervolgens in 2009 voor het eerst vruchten. In het najaar van 2010 is de boom uit de collectie verwijderd, teneinde plaats te maken voor een nieuwe boom van een modern ras.