stek-, ent- of oculatiemateriaal

Vanwege het feit dat het (overwegend moderne) assortiment in FruitLent in veel gevallen kwekersrechtelijke en/of merkenrechtelijke bescherming geniet, willen en/of kunnen we helaas NIET voldoen aan verzoeken om stek-, ent- of oculatiemateriaal uit de collectie ter beschikking te stellen.

Doet u derhalve liever geen moeite om hierover contact met ons te zoeken….