Rasbeschrijving tomaten

Rote Murmel - rode cherrytomaat

Dit is een wilde tomaat van onbekende herkomst.

‘Rote Murmel’ is een kleine cherrytomaat (eigenlijk: bestomaat) met vruchtjes van slechts zo’n 3½ à 4 gram zwaar, circa 0,75 à 1 cm in doorsnede, een donkerrode kleur, zacht sappig vruchtvlees met een zeer goede smaak. De houdbaarheid van rijpe vruchtjes is beperkt.

Volgens verschillende bronnen op internet heeft ‘Rote Murmel’ een zeer goede resistentie tegen de aardappelziekte (Phytophthora infestans), waardoor dit ras extra geschikt is voor buitenteelt in Nederland. Uit een wetenschappelijke publicatie (juli 2015, Bangor University, Wales) is naar voren gekomen dat de resistentie waarschijnlijk is gebaseerd op homozygoot ‘Ph-3‘.
Lees hier meer over aardappelziekteresistentie bij tomaat.

De planten zijn zeer groeikrachtig en groeien in principe als een stamtomaat, maar kunnen beter als een grote struik worden opgekweekt door dieven te laten doorgroeien. Aangezien de vruchttrossen slechts 8 tot 18 vruchtjes bevatten, zal de plant alleen dan een redelijke opbrengst kunnen geven. Bij het laten doorgroeien van de zijscheuten worden immers meer trossen gevormd.
Uit Duits onderzoek is ook naar voren gekomen dat de vruchtjes van ‘Rote Murmel’ beter smaken bij niet-gesnoeide planten. Dit is verklaarbaar omdat de verhouding tussen bladoppervlak en het aantal vruchten bij keurig gesnoeide planten lager uitvalt. Bij niet-gesnoeide planten worden er meer suikers gevormd die over de vruchtjes worden verdeeld.

Indien de planten als een grote struik worden opgekweekt, zijn ze relatief onderhoudsarm. Hier en daar moeten dan een paar takken worden vastgezet om te voorkomen dat de planten omvallen.

Alleen aan te raden voor buitenteelt, want in de kas worden de planten veel te groot.