Extra informatiebox FruitLent

RGF-rassen


De afkorting RGF staat voor Ressources Génétiques Fruitières.

In het Centre de Recherche Agronomiques van Gembloux (Wallonië, België), Département de Lutte biologique et Ressources phylogénétique, Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture (Recherche et Développement) is in 1975 een project gestart met de naam: Ressources génétiques et résistance aux maladies des arbres fruitiers.

Doel van dit project was het verzamelen van verschillende oude fruitrassen, welke vervolgens werden gescreend op resistentie tegen diverse ziekten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat bepaalde oude rassen een hoge resistentie bezitten tegen bepaalde ziekten.

De meest waardevolle rassen zijn vanaf 1985 opnieuw op de markt gebracht, door er enthout van uit te geven aan boomtelers. De rasnaam wordt daarbij gevolgd door de aanduiding RGF, zodat voor iedereen in één oogopslag zichtbaar is dat het ras uit het RGF-programma komt.

De RGF-rassen worden soms ook Gembloux-rassen genoemd, naar de locatie van het onderzoeksinstituut.