Zaden & plantmateriaal bestellen

Zoals u op de homepage heeft kunnen lezen is FruitLent geen boomkwekerij, tuincentrum of tuinbouwbedrijf, doch een hobbytuin met een bijzondere collectie met fruitgewassen en vruchtgroenten. Het verkopen van plantmateriaal en zaden is derhalve geen doelstelling op zich.

Daarom verkopen we niet van alle soorten en rassen uit onze collectie plantmateriaal of zaden, doch beperken we ons tot hetgeen onder “zaden en plantmateriaal” is aangegeven.

De opbrengst uit de verkoop wordt gebruikt om (een gedeelte van) de kosten te dekken voor de instandhouding, uitbreiding en/of vernieuwing van de collectie van FruitLent en voor de onderhoudskosten van deze website.

FruitLent