Extra informatiebox FruitLent

Pitloze druiven

Er is veel vraag naar pitloze druiven. Alhoewel er enkele pitloze rassen beschikbaar zijn die geschikt zijn voor de teelt in het Nederlandse klimaat, dient te worden opgemerkt dat voor alle pitloze rassen geldt dat hier bepaalde gebreken aan kleven, zoals bijvoorbeeld:

 • kleine(re) bessen, en/of:
 • ongelijke grootte van de bessen, en/of:
 • gemakkelijk afvallen van de bessen, en/of:
 • het gemakkelijk breken van de steeltjes, waardoor aan de bes een stukje steel achter kan blijven, en/of:
 • mindere resistentie tegen ziekten, en/of:
 • mindere winterhardheid, en/of:
 • later rijpingstijdstip, en/of:
 • vreemde bijsmaakjes (foxton-aroma), en/of:
 • matige vruchtbaarheid, doordat de eerste ogen van het éénjarige hout geen trossen vormen, en/of:
 • snellere degeneratie van de struik (kortere levensduur), en/of:
 • onder sommige omstandigheden worden toch enkele pitten gevormd.

Het is beslist niet zo dat alle pitloze rassen al deze negatieve eigenschappen bezitten. Er is ons echter geen enkel pitloos ras bekend die niet minimaal twee van de genoemde eigenschappen bezit. Bij de keuze van een pitloos ras moet u derhalve enkele concessies doen (ten opzichte van een pithoudend ras) en moet u derhalve overwegen op welke van de bovengenoemde eigenschappen u de concessies zou willen doen. Daar kunt u vervolgens de rassenkeuze van het pitloze ras op afstemmen.

Aan het bovenstaande kan worden toegevoegd dat in de pitten van druiven diverse gezonde inhoudsstoffen aanwezig zijn, waardoor pithoudende rassen kwalificeren als gezonder. Dit geldt dus wel voor alle pitloze rassen.

Tot slot wordt opgemerkt dat pitloze druiven in commerciële teelten vaak kunstmatig worden behandeld met gibberalinen (plantaardig hormoon), teneinde de besgrootte te laten toenemen. Gewoonlijk zorgen de pitten voor de productie van gibberalinen, doch nu de pitten niet aanwezig zijn wordt dit dus met kunstmatige toediening gecompenseerd. Veel consumenten die in de supermarkt pitloze druiven kopen zullen zich dit niet realiseren….

De matige vruchtbaarheid van sommige pitloze rassen (met name de rassen die van de pitloze ‘Perlette’ afstammen) is het gevolg van het feit dat de eerste ogen op het éénjarige hout vaak niet vruchtbaar zijn en dat bloemtrossen dus met name de verdere ogen worden gevormd. Pitloze rassen met deze eigenschap kunnen daarom beter niet met de klassieke cordon-snoeimethode worden gesnoeid, maar moeten worden gesnoeid volgens de Guyot-methode. De vruchtbaarheid kan toenemen zodra de stokken ouder worden.

Pit-arme druiven

Een nieuwe trend is het gebruik van pit-arme rassen. Deze rassen hebben minder en/of kleinere pitten die, in samenhang met stevig vruchtvlees, tijdens het eten bijna niet opvallen. Het gebruik van pit-arme rassen kan dus een goed alternatief zijn voor zuiver pitloze rassen.