Rasbeschrijving Siberische mini-kiwi 

Perloskaya

Dit is een ras waarvan de herkomst ons niet bekend is. Gelet op de naamgeving zal deze echter ongetwijfeld uit Rusland komen.

‘Perloskaya’ is een productief ras met vruchtjes die enigszins druppelvormig zijn, dus aan de steelzijde wat smaller dan aan de bloemzijde. De vruchtjes zijn overlangs licht gegroefd en kunnen een kleine rode blos hebben indien ze rechtstreeks aan de zon zijn blootgesteld.

In FruitLent is sinds het voorjaar van 2015 een plant van ‘Perloskaya’ aanwezig. Deze staat nog in een pot en moet nog op een definitieve plek worden uitgeplant. Te zijner tijd zullen hier extra foto’s worden toegevoegd en zal de beschrijving verder worden uitgebreid.