Extra informatiebox FruitLent

Onderstam Torinel ®

Deze onderstam draagt als werkelijke rasnaam ‘Avifel’, doch wordt voornamelijk aangeboden onder de merknaam ‘Torinel’ ®. Dit ras is als onderstam voor abrikozen ontwikkeld aan het INRA-Ctifl in Frankrijk en is daar ontstaan uit een kruising van de twee pruimenrassen ‘Reine Claude P994’ met ‘Reine Claude de Bavay’. De selectie stond aanvankelijk bekend onder het kweeknummer ‘Reine Claude P3116’ en werd in de eerste helft van de jaren ’90 geïtroduceerd onder de naam ‘Avifel’, met de merknaam ‘Torinel’ ®.

Alhoewel ‘Torinel’ ® dus als een abrikozenonderstam is ontwikkeld, gaat het hier door de beschreven afstamming dus om een zuivere Prunus domestica. De onderstam wordt vegetatief vermeerderd door middel van winterstek of in vitro vermeerdering.

‘Torinel’ ® geeft aan de boom een middelmatige groeikracht, namelijk circa 10 à 15% zwakker dan de bekende onderstam ‘St. Julien A‘. Bomen op ‘Torinel’ ® beginnen vroeg te dragen, hebben een goede productiviteit en geven een goede vruchtgrootte. De bomen wortelen tamelijk oppervlakkig en vormen weinig tot middelmatig veel wortelopslag, welke echter bedoornd is. ‘Torinel’ ® is geschikt gebleken voor kleigronden die lang nat kunnen blijven, zonder dat de wortels verstikken. Echter, ook op lichte grindhoudende bodems is ‘Torinel’ ® een geschike onderstam gebleken.

‘Torinel’ ® is resistent tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne arenariaMeloidogyne incognita en Meloidogyne javanica) en is middelmatig resistent tegen wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans of Pratylenchus vulnus). Weinig gevoelig voor chlorose.

Indien zich gedurende de winter een warmere periode voor doet, duurt het bij ‘Torinel’ ® wat langer voordat de sapstroom in de boom op gang komt. Hierdoor blijft de boom iets langer in rust, hetgeen bij abrikozen een voordeel kan zijn.

De verenigbaarheid met alle abrikozenrassen is zeer goed. De entplaats vergroeit goed. De onderstam is niet verenigbaar met diverse perzik- en nectarinerassen. In beginsel kan ‘Torinel’ ® ook worden gebruikt voor het enten van pruimen, doch de onderstam is hiervoor niet gangbaar in gebruik; dit zal ongetwijfeld een reden hebben.

Door de iets zwakkere groeikracht is ‘Torinel’ ® geschikt voor moderne intensieve beplantingen. In dergelijke beplantingen kunnen de bomen dichter op elkaar worden geplant, komt de beplanting sneller in productie en wordt over de jaren heen een hogere opbrengst per hectare behaald.