Extra informatiebox FruitLent

Onderstam St. Julien GF 655/2

Het onderstamras ‘St. Julien GF 655/2’ werd door het INRA in Frankrijk geselecteerd uit een ander onderstamras met de aanduiding ‘St. Julien K’. Het ras behoort tot de St. Julien-groep, waartoe meer onderstamrassen behoren (zoals de in Nederland bekende ‘St. Julien A‘). Al deze onderstamrassen worden gerekend tot de botanische soort Prunus insititia (ofwel Prunus domestica spp. insititia).

‘St. Julien GF 655/2’ is een vegetatief vermeerderde onderstam welke qua productiecapaciteit ongeveer gelijkwaardig is aan ‘St. Julien A‘ en welke gelijkwaardig tot iets zwakker groeit. De vruchtgrootte op deze onderstam is goed. De wortels zijn resistent tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne arenariaMeloidogyne incognita en Meloidogyne javanica).

Omdat de bomen op deze onderstam veel wortelopslag kunnen geven (met name rondom de stam van de boom) is deze in Nederland nooit in gebruik geraakt. In diverse andere landen wordt ‘St. Julien GF 655/2’ wel gebruikt voor het enten van pruimen, perziken en abrikozen. Bij abrikozen zijn berichten bekend over onvoldoende verenigbaarheid met sommige abrikozenrassen. De onderstam wordt vegetatief vermeerderd door middel van afleggen met aanaarden en door winterstek.