Extra informatiebox FruitLent

Onderstam Myrobalan

‘Myrobalan’ of kerspruim behoort tot de botanische soort Prunus cerasifera en is wereldwijd bezien waarschijnlijk de meest gebruikte pruimenonderstam. Binnen deze soort worden zaailingen en vegetatief vermeerderde onderstammen gebruikt.

Kerspruim-zaailingen werden en worden veel gebruikt omdat ze gemakkelijk en dus goedkoop te produceren zijn. Zodra de bomen op deze onderstam eenmaal volwassen zijn dan dragen ze goed. Andere sterke punten zijn de goede droogtetolerantie en de redelijke resistentie tegen het optreden van honingzwam en Phytophthora-wortelrot.

Bezwaren zijn echter ook talrijk. Een belangrijk bezwaar is de zeer sterke groeikracht. Ook duurt het langer voordat de bomen in volle productie komen. Door deze eigenschappen zijn bomen op deze onderstam niet geschikt voor moderne intensieve beplantingen. Bij jongere bomen kan de vruchtgrootte tegenvallen; deze neemt pas toe zodra de boom ouder wordt. In gebieden met variabele winters kan vorstschade aan de wortels optreden. De wortels van diverse kerspruim-selecties zijn vatbaar voor wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita en Meloidogyne javanica). De bomen op kerspruim kunnen kalkchlorose vertonen. Tenslotte zijn niet alle rassen goed verenigbaar met kerspruim. Ook kunnen door middel van zaaien vermeerderde onderstammen nogal variabel zijn, mede afhankelijk van de herkomst van de zaden.

Om aan een aantal bezwaren tegemoet te komen, zijn binnen de kerspruim diverse selecties gemaakt welke vegetatief worden vermeerderd. In Nederland was de in het verleden gebruikte vegetatief vermeerderde ‘Myrobalan B’ een bekend voorbeeld hiervan. Op deze onderstam rijpen de vruchten veelal 4-5 dagen later dan op andere onderstammen.

In andere landen werden en worden ook nog andere vegetatief vermeerderde selecties gebruikt. Alhoewel veel van deze selecties onder locale omstandigheden zeker nut zullen hebben, is geen van deze selecties voor Nederland interessant vanwege de zeer sterke groeikracht.