Rasbeschrijving witte druiven

Nicole - pitloos

Herkomst: Dit nieuwe ras is (waarschijnlijk) ontwikkeld in Duitsland en werd in 2010 voor het eerst geïntroduceerd.

Trossen en bessen: Geeft grote ovale groengele bessen aan tamelijk grote vrij los gevormde trossen. De bessen zijn pitloos en hebben een smaak die herinnert aan ‘Sylvaner’. Met een gemiddeld besgewicht van 4 tot 4½ gram zijn de bessen voor een pitloos ras zonder meer groot te noemen. De grootste bessen in de tros halen zelfs een gewicht van zo’n 6½ gram. De trossen zijn voorzien van schouders en zijn voor een pitloos ras eveneens groot te noemen. Zoals bij meer pitloze rassen, zijn de trossen vrij breekbaar.

‘Nicole’ rijpt naar onze ervaring in Nederland aan de late kant. Rond medio oktober zijn de bessen al zacht maar nog wel helemaal groen van kleur en nog vrij zuur van smaak. Aangezien we rond die tijd normaliter veel herfstregen hebben en de bessen naar onze ervaring behoorlijk gevoelig zijn voor barsten (ook al voordat ze rijp zijn), valt het niet mee om de trossen lang genoeg te laten hangen om ze door en door rijp te laten worden.
De bessen krijgen later in het seizoen meestal ook een minder fraai uiterlijk, omdat deze nogal gevoelig blijken te zijn voor het vormen van zwarte vlekjes op de bessen.

Groei: Sterke groeikracht met groeiwijze rechtop. In FruitLent wilde stok op jongere leeftijd niet goed dragen en werd de vruchtbaarheid op latere leeftijd iets beter. De eerste ogen zijn gewoonlijk niet vruchtbaar. Dit kenmerk zien we bij meer pitloze rassen en bij rassen die direct van andere pitloze rassen afstammen. Pitloze rassen met een moeizamere vruchtbaarheid moeten sowieso volgens de Guyot-methode worden gesnoeid (dus niet met de klassieke cordon-snoei).

Ziekten: In beginsel resistent tegen schimmelziekten, doch naar onze mening is de resistentie tegen echte meeldauw maar zeer matig. In strenge winters gevoelig voor het bevriezen van de knoppen. Zoals hierboven al aan de orde geweest, kunnen de bessen gemakkelijk scheuren, ook in het stadium voordat ze al helemaal rijp zijn.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is waarschijnlijk geënt op onderstam ‘125AA’ (kloon Fr 26) en is sinds de zomer van 2011 in FruitLent aanwezig en is vervolgens in maart 2012 op de definitieve plek in de collectie van FruitLent geplant. De stok droeg pas in 2015 een eerste tros en kwam met ingang van 2018 goed in productie. Net als bij sommige andere pitloze rassen treedt de vruchtbaarheid derhalve op wat latere leeftijd in.
Op 2 april 2021 is de stok van ‘Nicole’ uit onze collectie verwijderd, waardoor dit ras met ingang van die datum niet meer in onze collectie aanwezig is. De vrij gekomen ruimte is ingenomen door een stok van ‘Siramé’.

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen ‘Nicole’ als: MATIG. Dit is een beoordeling ten opzichte van de overige pitloze rassen, dus niet ten opzichte van de pithoudende rassen.
Reden voor de lagere beoordeling is latere rijptijd, de matige vruchtbaarheid in de beginjaren en de matige resistentie tegen schimmelziekten.
Daar staat tegenover dat ‘Nicole’ (zeker voor een pitloos ras) grote bessen en trossen heeft.