Rasbeschrijving dwergperziken

Necta Zee (Rubis ®) - nectarine

‘Necta Zee’ is een dwergnectarine, waarvan de groei -net als bij de overige dwergperziken- wordt gekenmerkt door zeer korte internodiën (dus een kleine afstand tussen de bladeren).

‘Necta Zee’ is ontwikkeld door het veredelingsbedrijf Zaiger’s Genetics in Modesto (Californië). Het ras werd geselecteerd uit een tweede generatie zaailingen van de kruising tussen de nectarine ‘Early Sun Grand’ en een dwergnectarine van onbekende herkomst. In de tweede generatie zaailingen bevonden zich circa 25% exemplaren met dwerggroei. Eén van deze dwergexemplaren met de aanvankelijke kwekersaanduiding ‘354 93N’ werd geselecteerd vanwege de kwaliteit van de vruchten en deze werd aan het einde van de jaren ’80 in de Verenigde Staten geïntroduceerd onder de naam ‘Necta Zee’ en kwam medio jaren ’90 naar Europa. Dit ras wordt ook wel onder de Franse merknaam ‘Rubis ®’ verhandeld.

Doordat dit ras door doelgerichte kruising en selectie tot stand is gekomen, stijgt deze qua vruchtkwaliteit uit boven veel oudere dwergrassen die met name voor de sier zijn bedoeld.

Het boompje bloeit in het voorjaar met fraaie middelgrote lichtroze enkele bloesems. Aangezien de boompjes zeer uitbundig bloeien en de gezette vruchtjes door de korte internodiën vervolgens erg dicht op elkaar zitten, is in geval van goede vruchtzetting een zeer ruime vruchtdunning strikt noodzakelijk. Indien een goede vruchtdunning heeft plaatsgevonden, kunnen de overgebleven vruchtjes vervolgens uitgroeien tot behoorlijk grote vruchten van gemiddeld zo’n 100 tot 110 gram zwaar (maximaal 145 gram). Ze hebben een donkergele gladde vruchthuid met een grote oranjerode tot vuurrode blos. Vanwege deze gladde vruchthuid noemen we dit ras dus een nectarine. De vruchten rijpen in Nederland al vrij vroeg: omstreeks eind juli / begin augustus. Het stevige geel gekleurde vlees is sappig en heeft een goede eetkwaliteit: zoet met een zwak perzikaroma en een licht bittere bijsmaak. De steen hecht aan het vruchtvlees. De geschiktheid van de vruchten voor bewaring en transport is voldoende tot goed.

‘Necta Zee’ heeft een middelsterke groeikracht met gespreide groeiwijze. ‘Necta Zee’ is vatbaar voor de krulziekte en moet derhalve hiervoor bespoten worden. Aangezien de boom nooit een grote omvang zal krijgen, is dit echter eenvoudig te realiseren.

Door Dave Wilson Nursery, die in de Verenigde Staten de producten van Zaiger’s Genetics vermeerdert, werd een nogal Amerikaans aandoend YouTube-filmpje over dit ras gepubliceerd.

Eén boompje van ‘Necta Zee’ is sinds de winter van 2010-2011 in FruitLent aanwezig. Het boompje is geënt op ‘perzikzaailing‘. Het boompje is aanvankelijk als containerboom opgekweekt en is in januari 2012 in het siertuingedeelte van FruitLent geplant. Het boomje droeg daar in de zomer van 2012 voor het eerst vruchten.
In verband met een grondige verbouwing van het siertuingedeelte, heeft het boompje gedurende 2015 op een tijdelijke plek gestaan. Op 27 februari 2016 is het boompje echter opnieuw in het siertuingedeelte uitgeplant, in een compositie met alle andere dwergrassen (in een kruislings plantverband van 0,75 bij 0,47 m).