Rasbeschrijving Moonshine-kiwi

Moonshine-kiwi

Het gaat hier om een familielid van de gewone kiwi, de kiwibes en de Siberische mini-kiwi. Plantmateriaal van de moonshine-kiwi wordt sinds het begin van de 90-er jaren incidenteel in de handel aangeboden onder de wetenschappelijke naam Actinidia pilosula. Onlangs is echter bekend geworden dat de planten die in de handel als moonshine-kiwi worden aangeboden helemaal niet tot de soort Actinidia pilosula behoren. De soort die in de handel is, is onlangs door een Zweedse botanicus geheridentificeerd als: Actinidia tetramera var. maloides. De plant wordt ook aangeboden onder de Engelse naam “Rosy Crabapple kiwi”. De soort Actinidia tetramera is genetisch diploïd (2n = 2x = 58).

De planten van de moonshine-kiwi vallen op doordat de bladeren in de toppen van de jonge scheuten die in het voorjaar verschijnen gedeeltelijk tot volledig wit van kleur zijn. Deze opvallende bladkleur maakt de soort tot een spectaculaire klimplant met een hoge sierwaarde. Daar komt bij dat de planten in juni bloeien met fraaie paarsroze bloemen met een diameter van zo’n 2 cm. De bloemen hangen in trosjes van 1 tot 3 (zelden 4) stuks en trekken bijen en hommels aan. Later in de zomer kan de witte bladkleur gedeeltelijk verdwijnen onder invloed van zonlicht; de witte delen verkleuren dan eerst roze-rood. Vanwege de invloed van zonlicht behoudt de moonshine-kiwi zijn fraaie bladkleur het langst op plaatsen in de half-schaduw. De planten van de moonshine-kiwi zijn niet onder alle omstandigheden geheel winterhard.

Ondanks de zeer hoge sierwaarde is de moonshine-kiwi tot nu toe een zeldzame verschijning in siertuinen. Planten zijn alleen bij sommige gespecialiseerde kwekers te koop.

Net als de overige Actinidia-soorten is de moonshine-kiwi tweehuizig; er bestaan derhalve mannelijke en vrouwelijke planten. Er zijn echter uitsluitend mannelijke planten in de handel. Het is niet precies bekend waarom er geen vrouwelijke planten in de handel zijn; waarschijnlijk zijn van de soort Actinidia tetramera geen vrouwelijke planten bekend die dezelfde opvallende fraaie bladverkleuring vertonen. Over de vruchten van vrouwelijke planten is dan ook heel weinig bekend. Uit wetenschappelijke literatuur komt naar voren dat de vrouwelijke planten van de soort Actinidia tetramera kleine ovale gladde oranje vruchten zouden dragen (circa 1,5 à 2 cm groot). Gelet op de oranje kleur, verwachten we dat ze een pikante smaak hebben en dus niet zo geschikt zullen zijn voor consumptie (net als de oranje gekleurde vruchten van Actinidia polygama en Actinidia macrosperma).

Zo lang geen vrouwelijke planten beschikbaar zijn, moet de moonshine-kiwi worden gezien als een leuke botanische curiositeit die alleen sierwaarde heeft. Mogelijk dat een moonshine-kiwi in de tuin wel een bijdrage kan leveren aan de bestuiving en vruchtzetting van andere gelijk bloeiende Actinidia-vruchtsoorten.

Sinds het voorjaar van 2010 is in FruitLent een Moonshine-kiwi aanwezig, derhalve een mannelijke plant. Deze plant hebben we bewaard in een pot en na de strenge winter van 2012 bleek dat deze plant was doodgevroren. Daarom hebben we een nieuwe plant in het buitenland besteld en is er op dit moment wederom één plant in een pot aanwezig, in afwachting van het uitplanten op een definitieve plaats.
Indien u weet hoe we een vrouwelijke plant kunnen bemachtigen van Actinidia tetramera, dan ontvangen we graag een e-mail.