Rasbeschrijving pruimen

Miragrande

Dit ras werd in het Forschungsanstalt Geisenheim in Geisenheim / Rheingau (Duitsland) geselecteerd uit een kruising van ‘Mirabelle von Herrenhausen’ met ‘Gele Kwets’. De kruising werd in 1994 gemaakt. De selectie stond aanvankelijk bekend onder kwekersnummer ‘P 53-71-1995’ en werd daarna in het begin van deze eeuw geïntroduceerd onder de naam ‘Miragrande’. Van hetzelfde onderzoeksinstituut komt ook het ras ‘Bellamira’, die ongeveer gelijktijdig werd geïntroduceerd.

‘Miragrande’ wordt gerekend tot de mirabellen, doch de vruchtjes zijn met circa 21 gram veel groter dan die van de klassieke mirabellen. Door de groengele kleur en de breed-ronde vorm hebben de vruchtjes van ‘Miragrande’ qua uiterlijk veel weg van die van het bekende ras ‘Reine Claude verte’. De vruchten kunnen aan de zonzijde rode stipjes krijgen.

Zoals bij mirabellen gebruikelijk is, hebben de vruchten van ‘Miragrande’ zoet vruchtvlees met een los liggende steen. Het vruchtvlees is echter niet zo vast als dat van ‘Bellamira’. De vruchten rijpen in de tweede helft van september, ongeveer twee tot drie weken later dan ‘Bellamira’. Bij de eerste oogst in FruitLent, in 2013, bleek echter dat de vruchten reeds eind augustus rijp beginnen te worden.

Door de late rijping kunnen de vruchten aangetast worden door de tweede generatie van de pruimenmot, waardoor wormpjes in de vruchten aanwezig kunnen zijn. Bestrijding van de pruimenmot is voor dit ras derhalve aan te bevelen.

Rijpe vruchten zitten vast aan de boom en zijn weinig gevoelig voor scheuren. Daardoor kunnen ze lang aan de boom blijven hangen, doch iets minder lang dan die van ‘Bellamira’. Het suikergehalte is (zeer) hoog, doch wel iets lager dan van ‘Bellamira’. De vruchten zijn in principe geschikt voor verse consumptie, doch met name voor allerlei vormen van verwerking. Uit uitgevoerde testen bleek dat de vruchten van ‘Miragrande’ iets lager scoren dan die van ‘Bellamira’.

‘Miragrande’ groeit sterk en vertakt goed, doch de vertakking en de vorming van kort zijhout is wat minder sterk dan bij ‘Bellamira’. De bomen komen vroeg in productie (al vanaf het tweede jaar) en de gevoeligheid voor beurtjaren is gering. Bloemknoppen worden niet alleen gevormd op het overjarige hout, maar ook overdadig op het éénjarige hout. De bloesems bloeien vroeg en zijn zelfbestuivend.

Wij zijn van mening dat het ras ‘Miragrande’ nooit geïntroduceerd had mogen worden !

Hier zijn twee redenen voor:

Ten eerste is ‘Miragrande’ ongeveer gelijktijdig geïntroduceerd met de andere grootvruchtige mirabel ‘Bellamira’, doch van deze twee rassen is de ‘Bellamira’ zonder enige twijfel de betere van de twee. Er bestond dus geen noodzaak om ‘Miragrande’ ook te introduceren.

Ten tweede rijpen de vruchten van ‘Miragrande’ ongeveer gelijk met die van het beroemde ras ‘Reine Claude verte’ en zijn deze in geoogste toestand qua uiterlijk zelfs voor ons nauwelijks van elkaar te onderscheiden (zie ook de foto rechtsonder). De eetkwaliteit van ‘Miragrande’ is echter beduidend minder. Het gevaar bestaat dus dat vruchten van ‘Miragrande’ op de markt kunnen worden gebracht als ‘Reine Claude verte’ en/of dat consumenten deze als ‘Reine Claude verte’ denken te herkennen en dat daarmee de goede naam van de ‘Reine Claude’ wordt aangetast.

Miragrande’ is in FruitLent niet aanwezig als zelfstandige boom, doch is door middel van spleetenting op 19 maart 2011 geënt op de reeds aanwezige boom van het ras ‘Wignon’. Daarmee is ‘Miragrande’ onderdeel gaan uitmaken van onze multi-culti pruimenboom.