Meloenzaden

U kunt bij ons zaden bestellen van de diverse meloenenrassen. Hiermee is het voor u mogelijk om in uw eigen hobbykas of broeibak kwalitatief hoogwaardige meloenen te kweken.

De prijs die we vragen voor de zaden is een vergoeding voor de kosten m.b.t. het oogsten, schonen, verpakken en verzenden van de zaden. De opbrengst wordt ook gebruikt om (een gedeelte van) de kosten te dekken voor de instandhouding, uitbreiding en/of vernieuwing van de collectie van FruitLent.

Klik op de knop hieronder om te zien van welke meloenenrassen wij zaden kunnen leveren

De bovenstaande omschrijving van de rassen is een beknopte weergave van de beschrijvingen die u aantreft op de uitgebreide gewaspagina voor de meloenen. Op die pagina kunt u dus nog diepgaandere informatie nalezen.
Let er echter op dat u alleen zaden kunt bestellen uit het bovenstaande overzicht en derhalve niet van alle overige rassen die op de meloenen-pagina zijn weergegeven !.

Teelthandleiding:

Teelt onder glas !
Meloenen zijn warmteminnende planten. Daarom moeten deze in beginsel onder glas worden gekweekt, derhalve in een hobbykas of eventueel onder platglas in een broeibak.

Buitenteelt ook mogelijk ?
Indien u de meloenenteelt desalniettemin toch buiten wilt proberen, dan adviseren wij u om een zeer vroeg rijpend ras te kiezen. U maakt dan een keuze uit één van de volgende rassen
: ‘Kazakh’ of ‘Minnesota Midget’. De planten dienen eerst onder glas te worden opgekweekt en pas buiten te worden geplant op een tijdstip waarop langere tijd goed weer wordt voorspeld. De planten kunnen namelijk niet tegen koude periodes (zoals heel koude nachten). Buiten uitplanten moet sowieso niet vóór half mei plaatsvinden. In verband met de weersverwachtingen moet na half mei echter soms nog één of twee extra weken worden gewacht met uitplanten. Het spreekt voor zich dat buiten de allerbeste standplaatsen (beschut en in de volle zon) moeten worden uitgekozen.

Kortom, alleen indien aan alle drie de hiervoor omschreven voorwaarden is voldaan:
   1 = geschikt ras, en:
   2 = geschikt tijdstip van uitplanten, en:
   3 = geschikte standplaats,
is een succesvolle buitenteelt van meloenen mogelijk.

Teelt moeilijk ?
Indien u de basisbeginselen van de meloenenteelt niet onder de knie heeft, dan is de teelt in het begin niet eenvoudig. Daarom raden we aan 
om meteen een goed naslagwerk aan te schaffen. U zult dan meer plezier beleven aan uw eigen gekweekte meloenenplanten.

Voor de teelt van meloenen werd in februari 1984 een goed werk uitgegeven door het toenmalige “Proefstation voor tuinbouw onder glas te Naaldwijk” en de “Consulentschappen voor de tuinbouw”. Omdat de beschrijving uit gaat van de situatie anno 1983 in de professionele Nederlandse tuinbouw, is de vertaling naar een hobbymatige situatie van vandaag de dag redelijk goed te maken (mits de hobbyist uiteraard beschikt over een hobbykas).
De teelt van meloen onder glas
2e volledig herziene uitgave
door: de heer ing. K. Buitelaar et al.
1984, Proefstation voor tuinbouw onder glas te Naaldwijk en Consulentschappen voor de tuinbouw
ISBN: geen
Voor zover wij weten wordt dit werk, of een vergelijkbaar werk, niet meer uitgegeven. Geïnteresseerden kunnen via ons een 68 pagina’s tellende zwart-wit kopie verkrijgen tegen betaling van € 12,50 inclusief portokosten. Stuur een e-mail als u een kopie wilt ontvangen.
Indien er voor een minimum bedrag van € 9,95 aan zaden wordt besteld, dan is het mogelijk om een kopie van dit werk bij te voegen tegen een meerprijs van € 10,-. Stuur een e-mail als u deze combinatie wilt.

Het navolgende boek kan als all-round naslagwerk voor de teelt van groenten en fruit worden aanbevolen en mag om die reden bij geen enkele hobbytuinder in de boekenkast ontbreken. De twee Vlaamse auteurs hebben beiden een ruime ervaring en zijn als docent op tuinbouwscholen werkzaam.
Groente & Fruit Encyclopedie
door: Luc Dedeene / Guy de Kinder
© 2004, Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht
ISBN 90-215-3845-8
Opmerking: nadien zijn nog nieuwe herziene drukken van Groente & Fruit Encyclopedie verschenen. Deze herziene drukken hebben een ander ISBN-nummer.

Uiteraard zijn er nog wel meer goede boeken verkrijgbaar dan alleen de bovenstaande twee.