Rasbeschrijving Kiwibessen

Manny

Dit mannelijke ras is geselecteerd door van Christian de Kezel in Sint-Amandsberg (Oost-Vlaanderen, België), een bekende verzamelaar van Actinida-soorten en rassen. ‘Manny’ werd door hem geselecteerd uit tien zaailingen, waarvan de zaden in 1985 per post aan hem waren toegezonden door de Nieuwzeelandse hobby-veredelaar Ken Nobbs (zie hierboven bij de beschrijving van het vrouwelijke ras ‘Ken’s Red’).

De zaden waren door Ken Nobbs gewonnen van een vrouwelijke plant van Actinidia arguta var. cordifolia die waarschijnlijk was bestoven door een mannelijke Actinidia melanandra of mogelijk door een mannelijke Actinidia arguta verderop in zijn tuin.
Omdat de uitlopende knoppen van ‘Manny’ in het voorjaar rood gekleurd zijn en ook de jonge bladeren aanvankelijk een roodachtige glans hebben, is het zeer waarschijnlijk dat Actinidia melanandra (en niet Actinidia arguta) de vaderplant is geweest. Daarmee heeft ‘Manny’ dus precies dezelfde afstamming als het vrouwelijke ras ‘Ken’s Red’. Mede gelet op de herkomst kunnen we dus stellen dat ‘Manny’ en ‘Ken’s Red’ broer en zus zijn.

Van de tien zaailingen die door Chistian de Kezel uit de toegezonden zaden werden opgekweekt, bleken negen planten mannelijk. Binnen deze negen planten werd er één door hem als beste beoordeeld, vanwege het feit dat deze het rijkst bloeit en een goede aantrekkingskracht heeft op hommels. Aan deze plant werd door Christian de Kezel de naam ‘Manny’ gegeven; deze is echter nooit als officieel ras geïntroduceerd.

De plant van ‘Manny’ heeft een extra hoge sierwaarde als gevolg van de groen-rode bladeren met rode bladstelen. Net als het vrouwelijke ras ‘Ken’s Red’, bloeien de planten van ‘Manny’ tamelijk vroeg, een fractie vroeger dan ‘Nostino’. De bloemen van ‘Manny’ komen in trosjes 3 tot 8 stuks (meestal 5 tot 7); de bloeiperiode is relatief kort.

‘Manny ‘ is in FruitLent niet aanwezig als zelfstandige struik, doch is door middel van spleetenting op 30 mei 2011 geënt op de aanwezige struik van het mannelijke ras ‘Romeo’. Het ras ‘Manny’ heeft in FruitLent in het voorjaar van 2012 voor het eerst met enkele bloemen gebloeid en bloeide in 2013 rijkelijk.

In februari 2022 hebben we besloten de collectie met kiwibessen flink in te krimpen. We zijn erdoor gefrustreerd geraakt dat er vrijwel jaarlijks forse aantasting is door het Suzuki fruitvliegje, waardoor nagenoeg de gehele oogst waardeloos wordt. Bij deze inkrimping is ook de struik waar ‘Manny’ op was geënt gesneuveld, zodat dit ras niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig is.