Rasbeschrijving pruimen

Lazoet ® (ras 4)

‘Lazoet’ ® is een merknaam, waaronder een aantal verschillende nieuwe pruimenrassen sinds 2007-2008 worden geteeld en op de markt worden gebracht door The Greenery, in samenwerking met PPO Fruit.

Het ‘Lazoet’ ® concept is ontwikkeld om (ongeveer) dezelfde soort pruim voor langere tijd in de winkelschappen te krijgen. ‘Lazoet’ ® is namelijk een paraplunaam, die wordt gebruikt voor verschillende rassen die qua uiterlijk en qua smaak sterk op elkaar lijken en daardoor door de consument met elkaar kunnen worden vereenzelfigd. Alle ‘Lazoet’ ® rassen zijn grootvruchtig, blauw van kleur en zoet van smaak. De ‘Lazoet’ ® rassen volgen elkaar in rijptijd op, doch lijken op het oog veel op elkaar, waardoor de consument dus denkt met dezelfde pruim te maken te hebben. Door deze opeenvolgende rijptijden, kan de beschikbaarheid van ‘Lazoet’ ® pruimen worden verlengd tot 12 weken.

Voor retailers heeft het ‘Lazoet’ ® concept als voordeel dat het niet langer noodzakelijk is om aan de consument bij elk verschillend pruimenras (dat gewoonlijk slechts een beperkte tijd beschikbaar is) een ander verhaal te vertellen. Bij ‘Lazoet’ ® rassen kan voor de retailer worden volstaan met één verhaal gedurende het gehele pruimenseizoen.

Het ‘Lazoet’ ® concept begon in 2007-2008 met een achttal telers. Dit aantal neemt nog steeds toe. Het is voor geïnteresseerde telers nog altijd mogelijk om deel te nemen aan het ‘Lazoet’ ® concept. Met de telers worden afspraken gemaakt over aspecten waaraan de vruchten minimaal moeten voldoen om vermarkt te worden, zoals: de kleur, het minimale formaat en het minimale suikergehalte.

Het concept startte met 4 verschillende rassen, welke werden aangeduid als ‘Lazoet ras 1’ tot en met ‘Lazoet ras 4’ en welke elkaar opvolgden in rijpingstijdstip. Van deze aanvankelijk vier verschillende rassen is nummer 3 afgevallen. In 2010 werd een extra ras toegevoegd dat na ras 4 rijpt. Dit ras heeft daardoor de aanduiding ‘Lazoet ras 5’ gekregen. Er wordt nog steeds gezocht naar nieuwe rassen die in het concept kunnen worden ingevoegd. De ‘Lazoet’ ® rassen zijn afkomstig uit verschillende veredelingsprogramma’s. De exacte herkomst van deze rassen is slechts bij een handjevol mensen die betrokken zijn bij het ‘Lazoet’ ® concept bekend. Om het concept te beschermen heeft The Greenery de naam “Lazoet” merkenrechtelijk beschermd (echter uitsluitend via het Benelex merkenbureau). Er is nog geen marketing-website voor de ‘Lazoet’ ® pruimen beschikbaar.

Uit de ‘Lazoet’ ® serie is ras 4 in FruitLent aanwezig.

Ras 4 geeft zeer grote elliptische tot eivormige vruchten (90-110 gram). Deze zijn donkerblauw tot soms bijna zwart van kleur en hebben een matige tot soms dikke waslaag. De vruchten vertonen duidelijke lenticellen en hebben een vrij diepe lengtegroef. Ze zijn weinig of niet gevoelig voor verruwing en zijn niet gevoelig voor scheuren. Het vruchtvlees is vrij zacht, geelgroen van kleur, vrij grof en zeer sappig. De steen zit vast tot half vast in het vruchtvlees. Het suikergehalte is goed (15 tot 19 % Brix), maar in sommige jaren niet zo hoog.

De vruchten blijken helaas gevoelig voor gomvorming op en in de vruchten. Vruchten met gom zijn aan de vorm gemakkelijk te herkennen; ze hebben vrijwel zonder uitzondering een bobbel of bult aan de neus van de vrucht. Bij opensnijden hebben ze een holte naast de steen. De gomvruchten zijn in juli aan de boom al te herkennen en kunnen dan handmatig worden verwijderd.

De pluktijd bevindt zich in de periode eind augustus t/m half september. Het oogstvenster is echter vrij kort, want de vruchten worden vrij snel te rijp indien ze te lang aan de boom blijven hangen. De vruchten zijn redelijk goed bewaarbaar, doch tijdens bewaring en uitstal wordt de vrucht wel wat slap en rimpelig.

Ras 4 heeft een relatief gemakkelijke boom. De groei is matig sterk en steil en de takken bekleden van
nature goed. De rechtopgaande takken dienen in de eerste jaren uitgebogen te worden tot een hoek
van 45° voor betere bloemknopvorming. De bladeren hebben een vrij lichtgroene bladkleur. De productie van ras 4 kan wat onregelmatig zijn. Dit komt mogelijk door een niet optimale bestuiving, aangezien kruisbestuiving voor dit ras noodzakelijk is. De bloesems van ras 4 bloeien vroeg.

‘Lazoet’ ® ras 4 is in FruitLent niet aanwezig als zelfstandige boom, doch is door middel van spleetenting op 26 maart 2012 geënt op de reeds aanwezige boom van het ras ‘Wignon’. Daarmee is ‘Lazoet’ ® ras 4 onderdeel gaan uitmaken van onze multi-culti pruimenboom. De eerste vruchten van ‘Lazoet’ ® ras 4 zijn in 2013 geoogst.