Rasbeschrijving walnoten

Komeet

Staat ook bekend als ‘Comet’.

Dit ras is geselecteerd door de Belgische walnotenkweker Eric Van de Plas uit Tielt-Winge (Hageland) en werd na een selectieproces van ruim 20 jaar voor het eerst aan de buitenwereld getoond op de Nederlandse notendag van 2018. Het ras werd vervolgens omstreeks 2019 geïntroduceerd.
Download de fiche van Komeet (PDF-bestand van 12.347 kB)

‘Komeet’ is ontstaan door kruisingen van zaailingen van in Hageland aanwezige paardennoten (‘Axel’) en gewone noten. Het moedermateriaal is afkomstig uit een grote boomgaard van een Hagelandse varkensboer die naar eigen goeddunken walnoten zaaide en selecteerde. Na zijn dood werd de boomgaard eind vorige eeuw gekapt. Van het ruime bestand werden twee bomen geselecteerd die samen met tal van andere cultivars gedurende meer dan 20 jaar beproefd en vergeleken werden. Komeet was van meet af aan een buitenbeentje omwille van zijn opvallende verschijning. Door de zeer grote noten is het overduidelijk een kruising van een paardennoot met een gewone walnoot.

De opvallend grote fraaie noten van ‘Komeet’ hebben een lengte van zo’n 6 cm en een dikte van 3½ tot 4 cm. Door deze grootte, de mooie schaal en de typische puntige vorm zijn de noten van ‘Komeet’ een opvallende verschijning die zich daardoor gemakkelijk van andere rassen laten onderscheiden.

De noot valt mooi uit de bolster. Het aantal noten per kg versgewicht is circa 28 stuks en per kg drooggewicht is circa 54 stuks (ter vergelijking: ‘Broadview’ heeft ongeveer 95 noten per kg drooggewicht).

De schaal kraakt gemakkelijk, zelfs met de hand. De gemiddelde notenkraker zou overigens toch te klein zijn voor deze enorme walnoten….

De kern zit vrij los in de schaal. Er is weinig tussenschotweefsel aanwezig, hetgeen gunstig is bij het drogen en bewerken van de kernen. De kern is smakelijk. Zowel vers als gedroogd is dit een kwalitatieve noot. Het kerngewicht is ongeveer 7,3 gram, hetgeen overeen komt met ongeveer 41% van de droge noot. In vergelijking met buitenlandse industriële productierassen is dit aan de lage kant, maar in vergelijking met andere grote noten is dit juist goed.

De noten lijken over een wat langere periode (circa 2-3 weken) te rijpen en van de boom te vallen.

De boom loopt middentijds uit en draagt goed en regelmatig; het is waarschijnlijk een kortlotdrager. De noten staan met 2 tot 3 samen. De boom heeft een opgaande groeiwijze, hetgeen gunstig is voor boomvorming en economische plantdichtheid.

De boom is weinig gevoelig voor bacteriebrand, zeer weinig gevoelig voor bladvlekkenziekte (droogrot) en minder gevoelig voor apicale necrose.

De bomen van ‘Komeet’ bloeien protogynisch, dus de eerste de vrouwelijke bloemen en dan pas de mannelijke bloeiwijzen. Deze eigenschap komt bij walnoten weinig voor, aangezien de meeste walnotenrassen protandrisch bloeien. Er is nog onvoldoende bekend over de beste bestuiver voor ‘Komeet’; normaal gesproken is er bij vroeg vrouwelijk bloeiende cultivars geen gebrek aan stuifmeel voor kruisbestuiving.

Onze boom is op 2 oktober 2020 verkregen via De Nootsaeck Adviesgroep en vervolgens op 6 december 2020 op een definitieve plek in FruitLent uitgeplant. Omdat de boom in FruitLent nog niet heeft gedragen, zijn de noten op de bijgevoegde foto’s niet in FruitLent gegroeid. Deze noten zijn ook verkregen van De Nootsaeck Adviesgroep en vervolgens in FruitLent gefotografeerd. 
Download de flyer van De Nootseack (PDF-bestand van 416 kB)

Bovenstaande informatie zal -zo nodig- worden herzien zodra de ervaringen met dit nieuwe ras toenemen. Ook zullen foto’s van eigen noten worden geplaatst zodra onze eigen boom in productie komt.