Rasbeschrijving Kiwibessen

Ken's Red

Dit is een vrouwelijk ras welke door de Nieuwzeelandse hobby-veredelaar Kenneth James Nobbs (1909-1996) werd geselecteerd. Ken J. Nobbs was missionaris in Sudan en woonde op latere leeftijd in Te Kauwhata, op het noordereiland van Nieuw-Zeeland. Hij schreef diverse boeken en was gepassioneerd plantenliefhebber. Op een stuk grond dat hij pachtte van de Nieuwzeelandse spoorwegen, begon hij met het veredelen van rozen. Daarom werd dit stuk grond “The Rosery” genoemd. Ken J. Nobbs was ook medeoprichter van “Heritage Roses New Zealand”. Later begon hij ook met het verzamelen en kruisen van Actinidia-soorten. Voornamelijk maakte hij kruisingen met Actinidia melanandra vanwege de rode schil en het rode vruchtvlees. Uit de kruising tussen Actinidia arguta var. cordifolia en Actinidia melanandra introduceerde hij twee rassen, namelijk ‘Red Princess’ en ‘Ken’s Red’ (alhoewel ook wel gesuggereerd wordt deze twee namen betrekking hebben op hetzelfde ras).

De bloemen van ‘Ken’s Red’ zijn gewoonlijk alleenstaand en bloeien iets vroeger dan van de meeste andere vrouwelijke rassen (kenmerk van Actinidia melanandra). Bij uitzondering zitten de bloemen in een trosje van 2 of 3 stuks. De gelijkmatig gevormde relatief grote iets langwerpige vruchten hebben aan het ondereinde een puntje. De schil is voorzien van een lichte waslaag, waardoor de vruchten iets een grijs uiterlijk hebben. De vruchten hebben een gemiddeld vruchtgewicht van rond de 10 gram, waarbij de grootste vruchtjes circa 15 gram wegen en 3 cm lang en 2½ cm breed worden.
Alhoewel ‘Ken’s Red’ bekend staat om z’n paarsrood gekeurde vruchtjes, zowel van binnen als van buiten, is de mate van roodkleuring sterk afhankelijk van de omstandigheden. De mate van roodkleuring kan namelijk variëren al naar gelang het jaar, de standplaats of de locatie (op de wereld) waar de plant groeit. Door deze variatie, hebben de vruchtjes van ‘Ken’s Red’ aan de buitenzijde een groene tot paarsrode kleur, met een wat grijsachtige tint als gevolg van de lichte waslaag. Ook het vruchtvlees varieert, al naar gelang de omstandigheden, van groen (met alleen een rode verkleuring rondom de zaden) tot geheel rood.

De eerste vruchten van ‘Ken’s Red’ rijpen vanaf medio tot eind september. Daarmee is ‘Ken’s Red’ binnen de collectie van FruitLent het vroegst rijpende ras. Rijpe vruchten vallen gemakkelijk van de plant. De vruchten hebben een zoete aromatische smaak. Door het (geheel of gedeeltelijk) rood gekleurde vruchtvlees mag worden aangenomen dat de vruchten van ‘Ken’s Red’ extra gezond zijn vanwege de aanwezigheid van een extra hoog gehalte aan polyfenolen.

Wat opvalt bij de planten is dat de jonge scheuten eveneens een paarse kleur hebben. En als de planten in het voorjaar uit de winterrust komen, blijkt dat ook de uitlopende knoppen en de uitlopende scheutjes een roodachtige kleur hebben; de uitlopende knoppen bij de andere rassen zijn namelijk groen van kleur. Het kleurverschil tussen de planten, dat in de periode na het uitlopen nogal opvallend is, verdwijnt later in het seizoen.
De planten hebben ten opzichte van de andere rassen een matige groeikracht; in FruitLent worden vrijwel geen langloten gevormd die als vervanging moeten dienen voor het oudere vruchthout.
Gedurende het voorjaar en de zomer hebben de bladeren van ‘Ken’s Red’ de neiging om iets slap te gaan hangen. De planten zijn namelijk extra gevoelig voor stressfactoren, zoals droogte. Door deze eigenschap hebben de planten van ‘Ken’s Red’ op dat moment een minder hoge sierwaarde dan de planten van andere rassen.

Alhoewel ‘Ken’s Red’ in Nederland en België ook is aangeplant in diverse experimentele commerciële beplantingen, is dit ras hiervoor naar onze mening minder geschikt, vanwege de eigenschap dat de vruchten bij rijping gemakkelijk van de plant vallen. Voor hobbytuinders is deze nadelige eigenschap minder van belang: rijpe vruchtjes kunnen door hobbytuinders immers ook onder de plant worden opgeraapt.

De plant is in het voorjaar van 2008 in FruitLent aangeplant en heeft in 2010 voor het eerst vruchten gedragen. In het eerste draagjaar was de plant echter nog maar ten dele vruchtbaar. In het opvolgende jaar was de plant wel volledig vruchtbaar. De vruchtbaarheid van ‘Ken’s Red’ treedt dus mogelijk iets later in dan sommige andere vrouwelijke rassen (kenmerk van Actinidia melanandra).