Rasbeschrijving blauwe druiven

Georg

De naam wordt op z’n Duits uitgesproken, en klinkt dus als “Keork”. Ook bekend als ‘31/01/062’.

Herkomst: Ontstaan uit een kruising van ‘Seyve Villard 12-286’ (‘Eger 1’) x ‘Original’ door Rebenzüchtung Weiss-Mayer uit Gols (Burgenland, Oostenrijk). Beide ouders betreffen een resistent ras, waarmee ‘Georg’ behoort tot de laatste generatie resistente rassen.
Uit dezelfde kruising bij dezelfde veredelaar komen ook de rassen ‘Philipp’ en ‘Katharina’, welke eveneens in de collectie van FruitLent zijn opgenomen (of opgenomen zijn geweest).

Trossen en bessen: Redelijk grote lang-ovale donkerblauwe bessen (circa 3,5 gram) aan zeer los gevormde middelgrote langgerekte trossen. De bessen kleuren al vroeg blauw, doch rijpen in de buitenteelt pas vanaf half tot eind oktober. Voor de Nederlandse buitenteelt rijpt ‘Georg’ derhalve eigenlijk te laat, waardoor deze op suboptimale standplaatsen niet goed op smaak zal komen. Het suikergehalte dat wij in FruitLent hebben kunnen behalen bedraagt slechts zo’n 13 à 15% Brix. In de kas komt ‘Georg’ wel goed op smaak. De bessen hebben bij volledige rijpheid tamelijk stevig vruchtvlees met een milde smaak. Harde schil. Kan in het rijpe stadium gewoonlijk lang aan de stok blijven hangen, doch door het late rijpingstijdstip wordt dit bij de buitenteelt in Nederland beperkt door de weersomstandigheden in die tijd van het jaar.

Groei: Krachtige groei met groeiwijze rechtop. Het ras is gevoelig voor misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandigheden), waardoor een beschutte standplaats gewenst is. Indien sprake is van misbloei, dan kunnen de bessen aan de toch al zeer los gevormde trossen te ver van elkaar af komen te hangen. Soms valt het effect van misbloei nog mee, omdat de bessen vlak voor het rijpingsmoment nog in omvang toenemen.

Ziekten: Goede tot zeer goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw. Zeer weinig vatbaar voor Botrytis. Lijkt gevoelig voor lamsteligheid.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif op goede standplaatsen of in de kas.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam ‘5BB’ en in het voorjaar van 2007 geplant. Deze droeg in 2009 voor het eerst vruchten.De stok is in het voorjaar van 2011 verwijderd om plaats te maken voor het uittesten van een ander ras.

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij geven ‘Georg’ als totaalbeoordeling MATIG tot REDELIJK. De enige reden hiervoor is dat het ras voor buitenteelt te laat rijpt. Voor buitenteelt bevelen we een optimaal gepositioneerde zuidmuur aan. Wij verwachten dat ‘Georg’ in dat geval toch nog redelijk goed zal kunnen presteren.

Ons is inmiddels gebleken dat ‘Georg’ bij de teelt in de kas zeer mooi wordt. Dit bewijzen een deel van de bijgevoegde foto’s die niet in FruitLent zijn gemaakt, maar in een hobbykas van iemand die hier in de buurt woont en die bij ons in het voorjaar van 2008 een druivenstok van ‘Georg’ had gekocht.